Pocta predkom


Zoban - Zobaník

Rod Zoban má korene v obci Prusínky (okr. Přerov). Prusínky sú súčasťou obce Pavlovice. Príslušníkov rodu zapisovali aj ako Zobaník. Pravdepodobne sa jedná o rod, ktorého priezvisko sa vyskytovalo len v tejto oblasti. Význam slova zoban je zobák. Čo viedlo k vytvoreniu takejto prezývky nášho predka? Žeby bol výrečný? Dnes používame prezývku zobák na vyjadrenie nízkeho veku. Príbehy o tom, ako vzniklo priradenie prezývky Zoban nášmu predkovi si dnes môžeme už len vymýšľať.
 
Najstaršími známymi nositeľmi priezviska sú Matouš (1624) a Václav (1625). Pravdepodobne boli bratia.
 
Matouš (1624) bol 2x ženatý. Prvá manželka bola Magdalena, vieme o ich 4 deťoch: Martin (okolo 1660), Anna (25.7.1664) vyd. Skácelová, Marianna (2.4.1667) a Jiřík (7.3.1670). Manželka Magdalena zomrela 13.6.1681 a vdovec Matouš sa 18.2.1686 ako 61 ročný oženil s Annou Tlustou a mali 5 detí: Zuzana (5.11.1686), Pavel, Jan, Jan a Tomáš (8.11.1696). O necelé 3 roky po narodení Tomáša zomrel Matouš 5.5.1699 vo veku 75 rokov.
Martin (1660) sa 26.5.1686 oženil s Annou Šdudentskou a mali deti: Jiřík (11.3.1687), Rozina (29.4.1688).
Anna (1664) sa 19.10.1683 vydala za Jana Skácela a tu priezvisko Zoban - Zobaník v línii našich predkov končí.
Jiřík (1670) sa 2.9.1696 oženil s Annou Škrábalovou a mali dcéru Annu (15.10.1697).
 
Václav (1625) mal manželku Annu a vieme o ich 3 deťoch: Zuzana (30.3.1664), Václav (9.9.1667) a Jiřík (18.2.1671).
Václav (1667) sa 30.1.1695 oženil s Alžbětou Svobodovou a mali deti: Jiřík (5.9.1695), Václav, Marina.
Jiřík (1671) sa 22.11.1694 oženil so Zuzanou Frojíkovou.
 
*
 
Koncom 19. st. J. Zobaník v obci Horní Nětčice vyoral kamennú sekerku.
 
* * *
 
V ČR žije len 6 ľudí s priezviskom Zoban, z toho 5 v okr. Přerov. Priezvisko Zobaník má 49 obyvateľov, väčšinou žijú v Přerove a okolí.