Pocta predkom


Tomaník z Pavlovic

Títo naši Tomaníkovci pochádzajú z obce Pavlovice (okr. Přerov). Ďalšia vetva našich predkov Tomaníkovcov žila v obci Turovice. Pôvod priezviska je pravdepodobne odvodený od mena dávneho predka Tomáša.

V Soupise držitelů usedlostí z Pavlovic z Registry Pavlovic z roku 1653 je podsedek Jakuba Tomanova a grunt Jana Tomana.

V Soupise držitelů usedlostí pro Pavlovice z urbáře dřevohostického panství z roku 1655 je uvedený Tomáš Tomaník - sedlák.

V lánové vizitaci dřevohostického panství z obdobia 1669-1679 je uvedený pololáník Mikuláš Tomaník na pustom grunte. Tiež sú zapísaní zahradník s poli Tománek a pololáník Jan Tomek.

Tomáš Tománek zomrel 89 ročný 15.11.1690. Pravdepodobne môže patriť k Tomaníkovcom.

 

Najstarčí známy predok z rodu Tomaník je Jakub (okolo 1600). Mohlo by sa jednať o vyššie zmieneného podsedka Jakuba Tomana. Podsedek, tiež podsedník (subses, Hintersasse), bol menší roľník s chalupou a menšou výmerou polí v porovnaní so sedliakom. Neskôr sa používali pojmy chalupník, domkář, baráčník, zahradník alebo zahoník.

Vieme, že Jakub (1600) mal syna Jana (okolo 1626). Jan zomrel 28.0.1670 len 44 ročný. Nepoznáme manželky ani Jakuba, ani Jana.

Zatiaľ vieme len o Janovej jedinej dcére Alžběte (1669). Jej rok narodenia je odvodený od zápisu v matrike zomretých 13.5.1707, kde je uvedené, že mala 38 rokov. Alžběta sa 11.7.1683 vydala za Martina Bocana do Sušic. To by však znamenalo, že by sa vydávala 14 ročná. Ak by to nebola pravda, tak by sa musela narodiť pred rokom 1669. Martin Bocan a Alžběta Tomaníková mali 6 detí. Alžběta zomrela zakrátko po pôrode syna Antonína. Tu končí priezvisko Tomaník v línii našich predkov.