Pocta predkom


Skácel

Náš rod Skácel má korene v obci Hradčany (10 km východne od Přerova). Priezvisko zapisovali aj ako Skácalík.
Najstaršou známou osobou je Mikuláš (1630). Jeho rovesníkmi z rodu Skácel boli Jiří v Radslaviciach a Jura v Sušiciach.
Mikuláš (1630) mal manželku Annu a vieme o ich 4 deťoch: Václav (okolo 1655), Zuzana (1659), Jan (1666) a Magdalena (5.7.1667). Otec Mikuláš zomrel 1.7.1681 ako 50 ročný.
Václav (1655) mal manželku Annu a vieme o ich 2 deťoch: Pavel (10.1.1679) a Alžběta (1.8.1683). 
Jan (1666) sa 19.10.1683 priženil do neďalekej obce Prusínky, jeho manželkou sa stala Anna Zobaníková a mali deti: Rosina (21.10.1684) vyd. Kubálková, Jan (11.2.1687), Jiřík (12.10.1695). Jan zomrel 14.4.1730 vo veku 64 rokov.
Rosina (1684) sa 11.2.1703 vydala za Jakuba Kubálka a žili v obci Radslavice v dome č. 46. Avšak tu už priezvisko Skácel v línii našich predkov nepokračovalo.
 
* * *
 
Priezvisko Skácel je v ČR rozšírené, má ho 1070 obyvateľov. Koncentrujú sa na Morave v okresoch Kroměříž, Olomouc a Přerov.
 
Osobnosti:
Jan Skácel (7.2.1922, Vnorovy, okr. Hodonín – 7.11.1989, Brno), pochádzal z učiteľskej rodiny (rodičia Emil nar. 3.3.1890, Nestánice a Anna Raná, Prosatín), bol moravský básnik, prozaik a autor poézie pre deti. V jeho díle se promítal silný vztah k Moravě a témata dotýkající se morálky.
Petr Skácel (25.9.1924, Vnorovy – 30.10.1993, Brno) - brat Jana (1922). Bol maliar, grafik a ilustrátor.