Pocta predkom


Kobliha

Náš rod Kobliha má korene v obci Šířava, ktorá bola predmestím Přerova. Priezvisko  je odvodené od smaženého pečiva z kysnutého cesta.
 
Najstarším známym predkom je Matěj, ktorý zomrel pred r. 1686. Vieme o jeho dvoch dcérach - Magdalena a Klára, ktoré sa narodili okolo r. 1665. Obe sa vydávali v rovnaký deň - 22.1.1686. Magdalena sa vydala za Ondřeja Skřečka a tu priezvisko Kobliha v línii našich predkov končí. Klára sa vydala za Jiřího Koblu.
 
Václav (okolo 1690) žil v Přerove, oženil sa s Magdalenou Šimkovou a mali dcéru Annu 28.4.1721.
 
V r. 1838 bol Josef Kobliha učiteľom v Šířave. Josef bol známy umělec a pěstovatel hudby. V r. 1839 začal v Předmostí cvičiť kostolnú hudbu s miestnym kostolným zborom.