Pocta predkom


Sedlák z Milenova

Priezvisko Sedlák bolo dosť všeobecné a tak máme viacerých predkov s týmto proezviskom, ktorí pochádzajú z rôznych lokalít a obcí. Sedlákovci žili aj v obci Milenov (okr. Přerov). Najstarším známym predkom tu je Martin (okolo 1640). Martinovou manželkou bola Kateřina a po roku 1644 mali deti: Alžběta (18.8.1648), Pavel (2.12.1653), Dorota (23.4.1659), Jiří (21.3.1662).
V Urbáři panství hranického a drahotušského je v r. 1684 v Milenove uvedený zahradník Martin Sedlák a jeho povinnosti voči panstvu.
Martinov syn Jiří (1662) sa 28.5.1690 oženil s Mariannou Malou, taktiež z Milenova. Jiří a Marianna mali dcéru Mariannu (16.1.1696), tá sa 23.8.1714 vydala za Martina Rýpara z Milenova. Marianna a Martin Rýpar mali 2 dcéry: Kristína (10.9.1715) a Anna (15.1.1718) vyd. Rýparová. Krátko na to, 26.8.1719, mladá Marianna zomrela vo veku 23 rokov. Tu línia našich Sedlákovcov v tejto vetve končí.