Pocta predkom


Tihelka

Naši predkovia z rodu Tihelka žili v obci Sušice (okr. Přerov). Niekedy bol uvádzaný ako Cihelka a Tichelka. To by mohlo naznačovať na pôvod priezviska vo vlastnosti - tichý.
Najstarší zápis o nositeľovi priezviska Tihelka je v registri panstva Helfštýnskeho z r. 1609. Vtedy žil Martin Tihelka v Radslaviciach. V období 1611-1620 bol konšelom v Radslaviciach. Na základe známych faktov predpokladám, že sa narodil okolo r. 1570.
Predpokladám, že ďalšie generácie Tihelkovcov sú Martinovi potomkovia: Jiří (1628), Václav (okolo 1630) a Marianna (okolo 1635) vyd. Malecová. Jiří a Václav sa usadili v susednej obci Sušice.
Jiří (1628) sa 6.2.1661 oženil s Dorotou Brhelovou zo Sušic. Jiří a Dorota žili v dome č. 18 a mali 4 deti: Rosina (1669, zom. 18.3.1670), Rosina (1674, zom. 16.3.1674), Václav (2.10.1675) a Zuzana (27.7.1681) vyd. Vanderková.
Václav (1675) zostal na rodičovskom grunte č. 18 a 23.1.1701 sa oženil s Kateřinou Zdráhalovou z Tučína a mali 6 detí: Tomáš Matoděj (15.11.1703), Marina, Barbora, Anna (22.6.1715) vyd. Caletková, Jiří a Václav (28.7.1719). Tomášovi potomkovia žili v dome č. 18 až do 20. st.
Anna (1715) sa 22.5.1735 vydala za Jana Caletku do domu č. 44. Tu priezvisko Tihelka v línii našich predkov končí.