Pocta predkom


Tihelka

Naši predkovia z rodu Tihelka žili v obci Sušice (okr. Přerov). Niekedy bol uvádzaný ako Cihelka a Tichelka. To by mohlo naznačovať na pôvod priezviska vo vlastnosti - tichý.
Najstarší zápis o nositeľovi priezviska Tihelka je v registri panstva Helfštýnskeho z r. 1609. Vtedy žil Martin Tihelka v Radslaviciach. V období 1611-1620 bol konšelom v Radslaviciach. Na základe známych faktov predpokladám, že sa narodil okolo r. 1570.
Predpokladám, že ďalšie generácie Tihelkovcov sú Martinovi potomkovia: Jiří (1628), Václav (okolo 1630) a Marianna (okolo 1635) vyd. Malecová. Jiří a Václav sa usadili v susednej obci Sušice.
Jiří (1628) sa 6.2.1661 oženil s Dorotou Brhelovou zo Sušic. Jiří a Dorota žili v dome č. 18 a mali 4 deti: Rosina (1669, zom. 18.3.1670), Rosina (1674, zom. 16.3.1674), Václav (2.10.1675) a Zuzana (27.7.1681) vyd. Vanderková.
Václav (1675) zostal na rodičovskom grunte č. 18 a 23.1.1701 sa oženil s Kateřinou Zdráhalovou z Tučína a mali 6 detí: Tomáš Matoděj (15.11.1703), Marina, Barbora, Anna (22.6.1715) vyd. Caletková, Jiří a Václav (28.7.1719). Tomášovi potomkovia žili v dome č. 18 až do 20. st.
Anna (1715) sa 22.5.1735 vydala za Jana Caletku do domu č. 44. Tu priezvisko Tihelka v línii našich predkov končí.
 
Tomáš Matoděj (1703) zostal v rodičovskom dome č. 18, 11.5.1733 sa oženil s Marinou Plutovou a mali deti: Josef (19.3.1736), Anna (15.4.1739), Jakub (17.7.1740), Marina, Anežka, Antonín, Kateřina, Václav (22.9.1753).
 
Josef (1736) sa 7.7.1760 oženil s Rosinou Mikovou.
 
Jakub (1740) zostal v rodičovskom dome, 24.1.1774 sa oženil s Eleonorou Gibalovou a mali deti: Barbora (2.12.1774), Anna, Terezie, Magdalena, Barbora, Jakub (25.7.1791). Jakub (1791) pokračoval na rodnom grunte, 28.5.1810 sa oženil s Annou Markovou a mali deti: František (19.10.1812, zom. malý), Josefa, Jan, Barbora, Gertruda (25.1.1822) vyd. Gibalíková, Jakub, Josef, František (22.5.1827), Josef (18.9.1829), Jan (15.11.1831).
František (1827) zostal v rodičovskom dome, oženil sa s Marianou Jiříkovou a mali deti: Barbora (14.3.1851), Alois (21.6.1853), Antonie (25.5.1860). Alois (21.6.1853) sa 12.11.1878 oženil s Rosaliou Jemelkovou.
Jan (1831) sa 28.11.1854 oženil s vdovou Františkou Reinochovou a mali syna Františka (13.8.1860), ktorý sa 29.1.1884 oženil s Jenovéfou Zahradníkovou. František a Jenovéfa mali syna Aloisa (4.2.1885), ktorý sa 25.11.1913 oženil s Mariou Bartoňovou.
 
Václav (1753) sa 12.9.1769 oženil s vdovou Magdalenou Jemelkovou, žili v dome č. 24 a mali deti: Veronika (5.10.1777), Antonín (9.4.1780), Václav (25.10.1782), Ignác (4.4.1788). Otec Václav ovdovel v r. 1811 a 24.11.1812 sa oženil s Magdalenou Tallovou, s ktoru mal deti: Anežka (14.2.1814) vyd. Kovaříková, Josef (21.7.1815), František (26.12.1817).
Antonín (1780) sa oženil s Rosaliou Dostálovou, žili v dome č. 12 a mali deti: Veronika (30.11.1800), Josef, Anna, Anežka, Jan, František Florian (4.5.1811).
Ignác (1788) sa 14.1.1812 oženil s Kateřinou Filipovou.
 
*
 
V súčasnosti žije 226 nositeľov priezviska Tihelka. Koncentrovaní sú na Morave a je pravdepodobné, že majú spoločný koreň.