Pocta predkom


Šebesta - Tvrza

Predok Šebesta žil v obci Radslavice (okr. Přerov). Pôvod mena Šebesta je v mene Sebastian. Pôvod priezviska Tvrza môže byť v opevnenom dome - tvrz (v dávnejších dobách povedali aj tvrza). Avšak môže byť pravdou aj to, že priezvisko sa vyslovovalo Tvrža. Priezvisko sa do súčasnosti nezachovalo, tak sa to ťažšie objasňuje.
 
Najstarší predok je Sebestian Tvrza (okolo 1640). Žil v Radslaviciach v dome č. 52 a v matrikách narodených bol pri krstoch svojich detí zväčša zapisovaný len s jedným menom - Šebesta. Okolo r. 1663 sa oženil s Magdalenou (1644) a mali deti: Matěj (29.1.1665), Kateřina (7.1.1668), Alžběta (26.9.1669), Martin (26.10.1670), Mariana (16.2.1673), Jiřík (15.2.1675), Zuzana (27.1.1678) vyd. Smětáková, Rosina (okolo 1680) vyd. Svobodná.
Záznam o narodení a krste Matěja 29.1.1665 (fara Pavlovice), kde je otec zapísaný ako Sebastian Šebesta:
Záznam o narodení a krste Zuzany 27.1.1678 (fara Pavlovice):

Šebesta zomrel 7.2.1715 vo veku 66 rokov. Uvedený vek pravdepodobne nie je správny, lebo to by sa narodil v r. 1649 a ženil sa vo veku 14 rokov.
 
Zuzana (1678) sa 24.9.1702 vydala za Jana Smětáka Fajkusa z obce Loučka. Tu priezvisko Šebesta / Tvrza / Tvrža v línii našich predkov končí.
Záznam o sobáši Zuzany a Jana Smětáka Fajkusa 24.9.1702 (fara Pavlovice):