Pocta predkom


Lubeník

Rod Lubeník má korene v obci Lazníky (okr. Přerov). Niekedy je zapísaný ako Lubienik, v súčasnosti Luběník. Pri odhalení pôvodu slova Lubeník nám môže pomôcť to, že na Slovensku neďaleko Jelšavy je obec Lubeník a jazykovedci odvodzujú meno Lubeník od slova „lub“, čo je jedna časť vonkajšieho obvodu kolesa. To by mohlo naznačovať, že dávny predok vyrábal kolesá. Inou možnosťou je spojenie s obcou Luběnice, Z od Olomouca. V tomto prípade by náš dávny predok mohol pochádzať z tejto obce a usadil sa v Lazníkoch.
 
Najstaršie záznamy v matrikách hovoria o týchto Lubeníkovcoch:
Najstarší známi nositelia priezviska Lubeník sú Václav (1630, zom. 24.3.1711) a Jiří (okolo 1640). Jiřího manželkou bola Marina (1645, zom. 24.7.1707).
Okolo r. 1655 sa narodili Pavel a Václav. Ich deti mali sobáše na začiatku 18. st.
Pavel (okolo 1655) bol mlynár, s manželkou Mariannou mali deti: Dorota (okolo 1675) vyd. Přikrylová (sobáš 24.5.1693), Jan (okolo 1685), Josef (1687, zom. 7.12.1707), Anna (7.4.1689), Josef (30.1.1692), Jiří (16.2.1696), Veruna (8.9.1702). Jan (1685) sa 5.3.1708 oženil s Annou Vožilovou. Anna (1689) sa 1.5.1708 vydala za Jana Cosbela.
Václav (okolo 1655) mal deti: Anna (okolo 1680) vyd. Němečková (sobáš 10.2.1697), Jakub (okolo 1685). Jakub (1685) sa 15.9.1710 oženil s Marinou Dostálovou a mali deti: Veronika (19.4.1712), Marina (23.3.1713), Barbora (1719, zom. 3.9.1719), Kateřina (1719, zom. 27.3.1720). Táto vetva pravdepodobne vymrela po meči.
 
Jiří (okolo 1670) mal manželku Reginu a syna Martina (5.11.1694).
 
Na zač. 18. st. v Lazníkoch žili traja Jiří, narodení okolo r. 1680:
Prvý Jiří (okolo 1670) sa ako vdovec 10.7.1695 oženil so Žofiou Zahradníčkovou a mali deti: Jan (7.5.1696), Václav (21.9.1698), Tomáš (6.12.1701), Rosina (21.12.1703), Jakub (29.6.1707), Kateřina (8.9.1711), bez mena (23.7.1713, zom.).
Druhý Jiří mal s manželkou Annou deti: Magdalena (17.7.1707), Marianna (1718, zom. 25.11.1719).
Tretí Jiří mal s manželkou Marinou deti: Anna (24.6.1715), Marianna (6.12.1718).
 
Na zač. 18. st. v Lazníkoch žili dvaja Janovia, narodení okolo r. 1680. Ich rodičia sú zatiaľ neznámi. Jeden Jan mal manželku Mariannu a druhý mal Annu. Jan a Anna mali deti: František (19.8.1709), Marina (8.5.1712), dvojičky Valentin a Marina (24.6.1717). My sme potomkovia Jana s Mariannou.
Ďalší Jan žil vo Svrčove, 1.7.1720 sa oženil s Annou Nemeckovou zo Svrčova.
 
Jan (1680) mal s manželkou Mariannou deti: Jan (okolo 1700), Marina (7.7.1703) vyd. Dostálová, Veronika (28.12.1706, zom. 10.1.1707), Jiří (7.4.1709), Martin (okolo 1710), Václav (26.10.1711, zom. 17.10.1725), Veronika (3.2.1715), Anna (6.4.1718). Súrodencom Janovi a Marine bol pri sobáši ako svedok Jakub Lubienik.
Jan (1700) sa 10.2.1726 oženil s Marinou Zapletalovou a mali deti: Jan (22.3.1733), Jakub (3.7.1735), Marina (7.6.1739).
Marina (1703) sa 27.1.1726 vydala za Josefa Dostála a mali 9 detí. Tu priezvisko Lubeník v línii našich predkov končí.
Martin (1710, zom. pred 1782) sa 1.2.1732 oženil s Marinou Dohnalovou a mali deti: Barbora (28.11.1734), Marina (27.4.1736, zom. malá), Marina (28.12.1737).
 
Jan (1733, zom. 1776) bol krčmár (lat. caupo), mal manželku Rosaliu Přikrylovú, žili v dome č. 4 a mali deti: Ignác (16.2.1762, zom. 1806), Antonín Norbert (6.6.1774), Marianna (23.10.1776). Marianna (1776) sa narodila po smrti otca.
Syn Ignác (1762) prevzal krčmu po otcovi, 20.8.1781 sa oženil s Annou Marklovou (5.6.1766, Lazníčky) a mali deti: Florian (3.5.1782), Ignác (9.4.1783), František (4.10.1784), Antonie (9.6.1787), Jan (4.5.1789), Josefa (15.3.1791), Zuzana (6.1.1793), Františka (15.1.1795), Anastazie (26.4.1798), Josef (21.7.1801).
Ignác (1783) sa oženil s Marianou Mlčochovou (18.6.1787, Křelov 27) a mali deti: Vincencia (14.11.1811), Petronila (11.2.1814), Ignác (18.9.1824). Ignác (1824) bol stolársky majster, jeho manželkou sa 29.5.1849 stala obuvníkova dcéra Josefa Štajnerová (12.4.1834, Lazníky 32). Ignác a Josefa žili v dome č. 41 a mali deti: Marianna (5.9.1850, zom. 24.10.1916) vyd. Štěpáníková, Alois (23.11.1853), Anežka (20.4.1858, zom. 26.12.1944). V dome č. 41 žil aj Josef a manželkou Antoniou, taktiež Lubeníkovou, dcérou Tomáša a mali deti: Josef (7.10.1850). Predtým žili Antonín a Antonie v dome č. 34 a mali deti: František (10.10.1844), Juliana (19.4.1847, zom. 14.12.1935).
 
Jakub (okolo 1690) mal s manželkou Marinou (1689, zom. 18.12.1744) deti: Alžběta (16.3.1717), dvojičky Barbora a Kateřina (16.8.1719).
 
Vdovec Jan sa 25.6.1724 oženil s Barborou Skopalovou.
 
Jan zo Svrčova sa 1.7.1720 oženil s Annou Němečkovou.
Jan a Anna žili v obci Lazničky a mali deti: Matěj (6.9.1725). Potom Jan a Barbora mali deti: Kateřina (22.3.1736).
 
Václav a Veronika mali deti: Marina (19.10.1736), Anna (18.9.1738).
 
V dome č. 20 žil roľník (lat. gazarius) Antonín s manželkou Annou Ondrochovou a mali deti: Petr Pavel (27.6.1775), František (22.11.1777), Jiří (21.4.1780), dvojičky Matěj Antonín a Petronila (31.5.1782). Josef a Barbora Šmíkalová mali deti: Jan (6.6.1813).
 
V dome č. 34 žil tkáč (tkadlec, lat. textor) Melichar s manželkou Barborou Kovaříkovou a mali deti: Josef (12.7.1775), Mariana (6.11.1777). V tomto dome potom žil Antonín s manželkou Annou Zborkovou a mali deti: Tomáš (17.12.1787), Anna (19.9.1794), Matěj (25.2.1796). Tomáš (1787) sa 13.11.1810 oženil s Annou Březinovou zo Sobíšek a mali deti: Alois (22.2,1813), Antonie (17.1.1815, zom. 17.2.1899), Valentin (13.2.1822).
 
V dome č. 35 žil roľník Matěj s manželkou Rosaliou Nesvadbovou a mali deti: Antonín (26.1.1776), Matěj (22.2.1777), Josefa (14.3.1780), Jan (27.12.1782), Josef (4.9.1785), Zuzana (24.6.1790).
 
Dom č. 65 - Valentin (1796, zom. 22.6.1877) a Karolína mali deti: Josef (1824), Tomáš (1825). Josef (1824) sa 12.6.1849 oženil s Antoniou, dcérou Tomáša Lubeníka a Anny Březinovej z domu č. 34. Tomáš (1825) sa 3.6.1845 oženil s Paulínou Zedkovou. Paulína zomrela a vdovec Tomáš sa 8.7.1851 oženil s Antoniou Krátkou z Penčic a mali deti: František (7.10.1858). František (1858) sa 23.11.1880 priženil do obce Kanovsko (fara Vlkoš, J od Přerova), manželkou sa mu stala Rosalie Pisaříková a mali syna Josefa (15.4.1887). Josef (1887) bol krejčí v Přerove a 5.11.1912 sa oženil s Julianou Buriánkovou z Lazník (jej mama bola Anna Lubeníková).
 
Okolo r. 1790 bola pôrodnou babou v Lazníkoch Marianna Lubeníková.
 
Polohu domov a pozemkov v 19. st. ukazujú mapy.
 
Lubeník žil aj v obci Vitonín (fara Soběchleby).
17.6.1696 sa vydávala vdova Marta po neb. Jiřím Lubeníkovi.
 
* * *
 
Lubeník v súčasnosti
 
Priezvisko Lubeník má dnes len 16 ľudí v ČR. Väčšinou žijú na severnej Morave.
Priezvisko Luběník má dnes len 5 ľudí a všetci žijú v Olomouci.