Pocta predkom


Nádeníček

Poznatky o rode Nádeníček sú zatiaľ len kusé. Žili v obci Dřevohostice (okr. Přerov) a na začiatku 18. st. sa priezvisko vytratilo. Pôvod priezviska je odvodený od pracovného statusu - nádeník bol človek, čo nemal polia a tak pracoval pre druhých a tí si ho najímali na deň. Nádeníček je zdrobnenina slova nádeník. Dávny predok bol asi takýto typ človeka.
 
Najstarší známy Nádeníček v Dřevohosticiach je Jan (okolo 1630). Jan mal dcéru Annu (1657). Anna sa 4.8.1680 vydala za Pavla Zmeškala do Nahošovic. My nie sme potomkovia Pavla a Anny Zmeškalovcov, ale pre uchovanie tohto proezviska tu uvádzame tieto poznatky.
Záznam o sobáši Pavla Zmeškala s Annou Nádeníčkovou 4.8.1680:
 
Jan (1630) mal pravdepodobne aj syna Jiřího (alebo brata?). Jiří sa ako vdovec 16.7.1684 oženil s Alžbětou, vdovou po Petrovi Němcovi z Hradčan. Sobáš bol na fare v Pavloviciach. Rok po svadbe sa im narodila dcéra Alžběta (27.7.1695).
 
*
 
V pol. 17. st žil menovec nášho predka v neďalekej obci Pavlovice u Přerova. V Soupisu držitelů usedlostí pro Pavlovice z urbáře dřevohostického panství z roku 1655 je zapísaný Jan Nádeníček - sedlák. Žili tu ešte na zač. 18. st.
 
Nádeníček žil aj v neďalekej obci Moštěnice (J od Přerova). Jan (okolo 1640) mal syna Václava, ktorý sa 18.9.1698 oženil s Annou, vdovou po Matušovi Schumberovi z Pavlovic. Sobáš bol na fare v Pavloviciach.
 
*
 
V súčasnosti je v ČR 215 ľudí s priezviskom Nádeníček. Väčšina žije na južnej Morave.
 
Priezvisko preslávil herec Oldřich Navrátil vo filmovej úlohe vytrvalého nápadníka Emila Nádeníčka vo filmu Jak svět přichází o básníky.