Pocta predkom


Zamazal

Naši Zamazalovci žili v obci Osek (okr. Přerov). Zatiaľ vieme o nich veľmi málo. Najstaršou známou osobou je Pavel (okolo 1660)V urbári v r. 1688 je Pavel v Oseku uvedený ako štvrťláník. 
Pavel mal s manželkou Alžbětou deti: Anna (okolo 1690), ? (17.12.1696), Kateřina (8.11.1694).
Anna (1690) sa 17.8.1722 vydala za Jakuba Šípka a tu priezvisko Zamazal v línii našich predkov končí.
 
V Oseku žil Pavel, pravdepodobne Pavlov syn, ktorý mal s manželkou Rosinou deti: Veronika (6.3.1733), Anna (26.5.1734).
 
* * *
 
Ku koncu 18. st. žili Zamazalovci v neďalekej obci Proseničky. V d.č. 5 žil Jan s manželkou Paulínou Muchovou a v d.č. 10 žil František (1766) s Kateřinou Hoštálkovou. Krstným otcom alebo svedkom býval Ignác Zamazal.
 
* * *
 
Na pamätníku padlým v 1. svetovej vojne je vyryté meno: ZAMAZAL JOSEF 1898-1919.