Pocta predkom


Zamazal

Naši Zamazalovci žili v obci Osek (okr. Přerov). Zatiaľ vieme o nich veľmi málo. Najstaršou známou osobou je Pavel (okolo 1660)V urbári v r. 1688 je Pavel v Oseku uvedený ako štvrťláník. 
Pavel mal dcéru Annu (okolo 1690), ktorá sa okolo roku 1710 vydala za Jakuba Šípka a tak tu priezvisko Zamazal v línii našich predkov končí.
 
* * *
 
Ku koncu 18. st. žili Zamazalovci v neďalekej obci Proseničky. V d.č. 5 žil Jan s manželkou Paulínou Muchovou a v d.č. 10 žil František (1766) s Kateřinou Hoštálkovou. Krstným otcom alebo svedkom býval Ignác Zamazal.
 
* * *
 
Na pamätníku padlým v 1. svetovej vojne je vyryté meno: ZAMAZAL JOSEF 1898-1919.