Pocta predkom


Buriánek

Dávne korene rodu Buriánek sú v obci Mrlínek (okr. Kroměříž). Je zrejmé, že priezvisko Buriánek je zdrobnelinou priezviska Burian. Vraj to kedysi dávno vzniklo zo spojenia búrný Jan, teda Jan chrániaci pred búrkou.
 
Najstarší známy predok je Martin (1602). V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 je na panstve Bystřice pod Hostýnem v obci Mrlínek zapísaný náš Martin ako domkár s pôdou (Heusler mit Acker):
Martin mal manželku Alžbětu a nevieme, koľko mali detí a koľko sa ich dožilo dospelosti. Keď mal Martin 58 rokov, tak ovdovel. Po vyše roku sa 4.10.1661 oženil s Marianou Hluškovou a mali deti: Alžběta (27.6.1663), dvojičky Jakub a Anna (28.5.1664), Václav (17.7.1665), Martin. Prvé 3 deti zomreli a tak rodičia vychovávali 2 synov.
 
Syn Martin sa 1.11.1707 oženil s Annou a mali dcéru Annu (10.6.1711), avšak krátko nato Martin zomrel a mladá vdova Anna sa 22.2.1713 vydala za Jana Jankovského.
 
Václav (1665) sa 16.1.1690 oženil s Ludmilou Kuželovou z Radkovej Lhoty. Václav a Ludmila žili v Mrlínku a mali deti: Mariana (15.8.1690, zom. 21.9.1690) a Kateřina (14.10.1691, zom. 5.6.1712). Mama Ludmila zomrela a vdovec Václav sa 8.5.1701 oženil s Alžbětou Macháčovou z Loukova. Václav a Alžběta sa usadili v Radkovej Lhote a mali deti: Martin (28.10.1702), Marina (13.2.1705), Jan (19.10.1707).
Marina (1705) sa 3.11.1726 vydala za Matěja Trefila a tu línia našich predkov z rodu Buriánek končí.
 
V Radkovej Lhote na grunte č. 14 v r. 1830 hospodáril Martin (okolo 1790). Grunt je zakreslený na mape z r. 1830 (Indikační skici, MZA):
 
 
* * *
 
Výskyt priezviska Buriánek v ČR je vysoký, má ho 956 ľudí.