Pocta predkom


Čmula

Rod Čmula má korene v obci Šířava (dnes súčasť Přerova). Zdá, že toto priezvisko sa v ČR už nevyskytuje.
 
Poznatky sú zatiaľ kusé. 
Adam (okolo 1650) sa v r. 1677 oženil so Zuzanou Vysockou.
Martin (okolo 1670) mal manželku Annu a mali dcéru Mariannu (30.7.1695). Marianna sa 18.4.1716 vydala za Jana Horáka z Kozlovic. Tu priezvisko Čmula v línii našich predkov končí.
 
Vavřinec (okolo 1720) žil v Přerove a 30.1.1748 bol svedkom na svadbe.