Pocta predkom


Kočí

Naši predkovia z rodu Kočí žili v obci Šířava, ktorá bola predmestím (Vorstandt) Přerova, dnes je súčasťou Přerova. Pôvod priezviska je v povolaní - kočí je muž, ktorý vedie voz so zapriahnutými koňmi.
 
Najstarší záznam sa viaže s Petrom (okolo 1600). Vieme o ňom zo zápisu o smrti Anny (1601), vdovy po Petrovi Kočí, ktorá zomrela 9.4.1677 ako 76 ročná.
 
Predkovia možno prišli do Přerova z obce Vinary. Ďalšia možnosť je Sliezsko, lebo Jan Kočí zo Sliezska sa 28.1.1670 ženil s vdovou Žofiou. Svedkom bol Lukáš Kočí.
 
V období 1645 až 1658 sa narodili Václav (1645), Jiří (1648), Michal (1650), Jan (1657), Ondřej (1658). Záznamy o narodení nepoznáme, roky narodenia sú odvodené od veku, ktorý sa dožili. Matriky pre obdobie 1646-1657 sa nezachovali.
 
Jiří (1648) sa 11.11.1681 oženil s Dorotou Klimánkovou a mali deti: Jiří, Jakub, Matouš (9.9.1692). Ešte si to pýta objasnenie, lebo sa zdá, že v tom čase žil ešte iný Jiří s manželkou Annou.
Matouš (1692) sa 21.6.1712 oženil s Mariannou Laiedíkovou, avšak ovdovel a 28.1.1716 sa oženil s Kateřinou Skřečkovou, vdovou po Ondřejovi Tichom, a mali deti: Antonín (13.1.1717), Jan (20.5.1718), Matouš (17.9.1721), Simhorianus (22.8.1724)
 
Jan (1718) sa 3.2.1739 oženil s Veronikou Vlachovou a mali syna Matěja (7.1.1742), ktorý sa 20.11.1759 oženil s Kateřinou Mariannou Němcovou. Matěj a Kateřina Marianna mali dcéru Mariannu (20.1.1765) vyd. Vojtková.
 
Simphorianus má nevšedné meno, ktoré dostal na základe cirkevného kalendára. Krstený bol 22. 8. 1724 a v ten deň sa slávi svätý Symphorian. Svätý Symphorian bol skutočný človek, ktorý žil v 2. storočí v Galii. Bol kresťan a vtedy to kresťania nemali ľahké. Odmietol sa klaňať Cybele, lebo uctieval len pravého Boha, ktorý vládne v nebi. Za to bol popravený. Určite aj môj predok Symforian Kočí žil čestne a som rád, že som ho aspoň trochu mohol poznať. V matrike narodených pán farár pri krste najskôr zapísal meno Václav, ale to je preškrtnuté a niekto z prítomných na krste presvedčil, že lepším menom bude Symforian.
 
Simphorianus (1724) sa 25.1.1752 oženil s Kateřinou Horákovou a mali syna Josefa (28.2.1753)
Josef (1753) sa 10.2.1779 oženil s Eleonorou Křístkovou, žili v domoch č. 39 a 38, a mali deti: Marie (5.3.1784) vyd. Skřečková, Ignác (29.7.1786), Terezie (14.10.1795) vyd. Zábojová, Tomáš (10.12.1798), Jan (3.4.1802). 
 
Ignác (1786) sa oženil s Kateřinou Zamykalovou, žili v Přerove č. domu 406 a mali deti: Anna (okolo 1807) vyd. Drábková, František (23.3.1824), Ignác (10.4.1826). František (1824) sa 24.1.1854 oženil s Karolinou Dostálovou. František a Karolina žili v dome č. 482 a mali syna Jana (24.11.1856). Jan (1856) sa 3.2.1880 oženil s Annou Blahušovou z obce Malenovice, s ktorou mal syna Rudolfa (21.1.1877) pred sobášom. Rudolf sa 4.2.1903 oženil s Jenovefou Přikrylovou, áili v Přerove na Tratidlach č. 489 a mali dcéru Ludmilu (1.11.1903) vyd. Kopalová.
 
Terezie (1795) sa 20.2.1821 vydala za Sebastiana Záboja do Veselíčka. Mali 6 detí, ale tu už priezvisko Kočí nepokračovalo.
 
 
Václav (1645) sa 25.2.1685 oženil s Annou.
Jan (1657) sa oženil s Alžbětou a mali deti: Anna (22.5.1684), Karel (30.9.1686).
Ondřej (1658) sa oženil s Mariannou a mali deti: Václav (6.8.1680), Anna (18.6.1684).
 
 
*