Pocta predkom


Kočí

Naši predkovia z rodu Kočí žili v obci Šířava, dnes súčasti Přerova. Pôvod priezviska je v povolaní - kočí je muž, ktorý vedie voz so zapriahnutými koňmi.
 
Najstarší záznam sa viaže s Petrom (okolo 1600). Vieme o ňom zo zápisu o smrti Anny (1601), vdovy po Petrovi Kočí, ktorá zomrela 9.4.1677 ako 76 ročná.
 
Predkovia možno prišli do Přerova z obce Vinary. Ďalšia možnosť je Sliezsko, lebo Jan Kočí zo Sliezska sa 28.1.1670 ženil s vdovou Žofiou. Svedkom bol Lukáš Kočí.
 
V období 1645 až 1658 sa narodili Václav (1645), Jiří (1648), Michal (1650), Jan (1657). Ondřej (1658). Záznamy o narodení nepoznáme, roky narodenia sú odvodené od veku, ktorý sa dožili.
 
Jiří (1648) sa 11.11.1681 oženil s Dorotou Klimánkovou. Vieme o ich 3 synoch: Jiří, Jakub a Matouš (okolo 1690)
Matouš (1690) sa 21.6.1712 oženil s Mariannou Laiedíkovou, avšak ovdovel a 28.1.1716 sa oženil s Kateřinou Skřečkovou, vdovou po Ondřejovi Tichom, a mali 3 synov: Antonín (13.1.1717), Matouš (17.9.1721) a Simhorianus (22.8.1724)
Simphorianus má nevšedné meno, ktoré dostal na základe cirkevného kalendára. Krstený bol 22. 8. 1724 a v ten deň sa slávi svätý Symphorian. Svätý Symphorian bol skutočný človek, ktorý žil v 2. storočí v Galii. Bol kresťan a vtedy to kresťania nemali ľahké. Odmietol sa klaňať Cybele, lebo uctieval len pravého Boha, ktorý vládne v nebi. Za to bol popravený. Určite aj môj predok Symforian Kočí žil čestne a som rád, že som ho aspoň trochu mohol poznať. V matrike narodených pán farár pri krste najskôr zapísal meno Václav, ale to je preškrtnuté a niekto z prítomných na krste presvedčil, že lepším menom bude Symforian.
 
Simphorianus (1724) sa 25.1.1752 oženil s Kateřinou Horákovou a mali syna Josefa (28.2.1753)
Josef (1753) sa 10.2.1779 oženil s Eleonorou Křístkovou a mali 3 deti: Terezie (14.10.1795) vyd. Zábojová, Tomáš (10.12.1798) a Jan (3.4.1802). 
Terezie (1795) sa 20.2.1821 vydala za Sebastiana Záboja do Veselíčka. Mali 6 detí, ale tu už priezvisko Kočí nepokračovalo.
 
*