Pocta predkom


Grégr

Ondřej Grégr žil v obci Velká Bystřice (východne od Olomouca). Mal syna Františka, ktorý sa 20.8.1759 oženil s Annou Eleonorou Mikovou, dcérou mlynára Františka Mika z horného mlyna. František bol stolár a keď v Tršiciach získal hospodu, stal sa z neho hospodský (caupo, krčmár). František a Anna mali v Tršiciach v dome č. 25 deti - František (21.10.1760, zomrel malý), Václav (21.9.1762), Kateřina (16.4.1764), František (1.12.1766), Mariana (15.8.1769), Karel (1771, zom. 25.3.1773) a Leopold (17.12.1774). Manželka Anna zomrela 20.8.1781 a vdovec František sa 15.1.1782 oženil s Josefou Schwaabovou.

Syn František (1766) prevzal po otcovi hospodu v dome č. 25 a 30.5.1791 sa oženil s Mariou Tereziou Kobertovou, dcérou mlynára Jana Koberta z Tršic (pre zaujímavosť, Rosalie - ďalšia dcéra Jana Kobberta, sa vydala za Sarcandera Grégra, ktorý bol pravdepodobne bratom Ondřejovho syna Františka). František a Marie mali 9 detí - Leopold (5.11.1792), Jan Nepomucký (16.5.1794), Jan, Anna, Josefa, Kateřina, Josefa, Františeka a Mariana (15.10.1810).

Syn Leopold (1774) bol stolárskym majstrom v dome č. 26. S Marianou Dobromilskou mali 10 detí.

Mariana (1810) sa 10.6.1828 vydala za Tomáša Zedka do obce Lazníky. Tomáš v r. 1834 prevzal mlyn č.37 a stal sa mlynárom. Mariana a Tomáš mali 7 detí. Tu v našej línni predkov končí priezvisko Grégr.

 

Potomkovia Grégrovcov žijú v Tršiciach aj v súčasnosti.