Pocta predkom


Grégr

Predkovia z rodu Grégr majú korene v obci Velká Bystřice (východne od Olomouca, nemecký názov bol Wisternicz). Pôvod priezviska je odvodený z latinskej podoby mena Gregorius, teda Jiří.

V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Grégr zapísané na panstvách Město Libavá a Dolní Kounice. Na panstve Město Libavá bol zapísaný Ondřej.

Ondřej (okolo 1710) žil v obci Velká Bystřice. Mal syna Františka (okolo 1735), ktorý sa 20.8.1759 oženil s Annou Eleonorou Mikovou, dcérou mlynára Františka Mika z horného mlyna v mestečku Tršice a tu sa aj usadil. František Gégr bol stolár a keď v Tršiciach získal hospodu, stal sa z neho hospodský (caupo, krčmár). František a Anna mali v Tršiciach v dome č. 25 deti: František (21.10.1760, zomrel malý), Václav (21.9.1762), Kateřina (16.4.1764), František (1.12.1766), Mariana (15.8.1769), Karel (1.10.1771, zom. 25.3.1773) a Leopold (17.12.1774). Manželka Anna zomrela 20.8.1781 a vdovec František sa 15.1.1782 oženil s Josefou Schwaabovou.

Syn František (1766) prevzal po otcovi hospodu v dome č. 25 a 30.5.1791 sa oženil s Mariou Tereziou Kobertovou, dcérou mlynára Jana Koberta z Tršic (pre zaujímavosť, Rosalie - ďalšia dcéra Jana Kobberta, sa vydala za Sarcandera Grégra, ktorý bol pravdepodobne bratom Ondřejovho syna Františka). František a Marie mali detí: Leopold (5.11.1792), Jan Nepomucký (16.5.1794), Jan, Anna, Josefa, Kateřina, Josefa, Františka a Mariana (15.10.1810).

Syn Leopold (1774) bol stolárskym majstrom v dome č. 26. S Marianou Dobromilskou mali 10 detí.

Mariana (1810) sa 10.6.1828 vydala za Tomáša Zedka do obce Lazníky. Tomáš v r. 1834 prevzal mlyn č.37 a stal sa mlynárom. Mariana a Tomáš mali 7 detí. Tu v našej línni predkov končí priezvisko Grégr.

Potomkovia Grégrovcov žijú v Tršiciach aj v súčasnosti.

 

* * *

 

Grégrovci v okolí

V Libavé v dome č. 217 žil Jan (okolo 1810) s manželkou Terezou Glinr. Jan zomrel a vdova Tereza sa 20.10.1857 vydala za Franza Potscha.

V Libavé v dome č. 57 žil Josef (okolo 1800) s manželkou Klarou Potsch a mali dcéru Kláru (1830), ktorá sa 16.11.1863 vydala za Antona Petra.

V Biemu(?) v dome č. 131 žil Josef (okolo 1800) s manželkou Josefou Jahnovou a mali syna Jana (1830). Jan bol mlynár a 20.2.1859 sa oženil s Franciskou Söhnel.

V obci Pardorf žil Josef (okolo 1840) s manželkou Johannou Lang a mali syna Martina (1866), ktorý sa usadil v obci Schattau, 21.5.1898 sa oženil s Emmou Makas.