Pocta predkom


Novinky

25.09.2022 21:54

Albrecht

Okruh krstných mien, ktoré dostávali predkovia, je dosť úzky. Preto zaujme také meno, ktoré deťom bežne nedávali na krste. Tak je to s menom Albrecht. Máme jediného predka s týmto menom. K jeho osobe je niekoľko indícií, ale presnejší obraz zatiaľ chýba. Albrecht Vlach žil v obci Dolní Chvatliny,...

—————

03.05.2022 23:06

Dlho hľadaný Musil z Rychlova

Dlho som nepoznal rodné priezvisko Mariny, ktorá sa ako vdova po Janovi Hudečkovi v obci Domaželice (okr. Přerov) 10.6.1754 vydala za Jana Mikulíka. Sobáš Mariny s Janom Hudečkom som nevedel nájsť. Posledným pokusom bolo pozerať krstných rodičov jej detí. Bolo pravdepodobné, že krstní rodičia môžu...

—————

10.04.2022 17:29

Naše rody na rodopisnom webe korene skompletizované

Výsledky rodopisného bádania sa snažím dávať na internet, aby poslúžili ďalším záujemcom a prípadne, aby mi spolupráca pomohla doplniť to, čo mi tu chýba, alebo riešiť to, čo tu je neurčité alebo chybné. Dnešným dňom som naplnil informáciami všetky naše rody, ktoré sú mi známe. Jedná sa o približne...

—————

12.12.2021 12:41

Zedek a Sobek

Najstaršie zmienky o rode Zedek sú na panstve Veselíčko (okr. Přerov) v obci Chylec, ktorú neskôr pohltilo Veselíčko. Na začiatku 18. st. sa Zedkovci objavili v neďalekej obci Lazníky. Mali sa tu narodiť deti dvom bratom - Jiřímu a Jakubovi, ale v matrike narodených som ich nevedel nájsť. Vďaka...

—————

07.12.2021 22:08

Linek, Lehnert a WikiTree

Zdieľanie rodopisných informácií na internete pomáha a preto to mnohí robia. Vedel som o predkovi Františkovi Linekovi v obci Bohuslávky (okr. Přerov), ktorý tu mal dcéru Mariannu nar. v r. 1745, ale nevedel som odkiaľ sa tu František vzal. Priezvisko Linek sa tu nevyskytovalo. Nedávno som v googli...

—————

30.11.2021 01:47

Fakty a domnienky v rodopise

Rodopis sa opiera o fakty, ktoré sú zapísané v rôznych listinách a na náhrobných kameňoch. Obraz doby môžu veľmi dobre dokresliť rozprávania pamätníkov, avšak môžu aj zmiasť, lebo ľudská pamäť má väčšiu premenlivosť ako zápisy v listinách. Koštek prezývaný Kuruc Černuch V Jablonovom sa okolo r....

—————

21.11.2021 18:08

Charba

Priezvisko Charba znie nezvyčajne. Predkovia žili v obci Osek neďaleko Přerova. Záznamy mám zo začiatku 18. st. Priezvisko sa do súčasnosti nezachovalo. Na Morave je charba i charva ľudové pomenovanie kvetu chrpa, po slovensky nevädza. Preto pán farár priezvisko niekedy zapisoval v podobe...

—————

16.10.2021 01:30

Zehnula

Rod Frindrich z Trnávky (okr. Přerov) mám spracovaný už dlhšiu dobu. Avšak chýbalo mi priezvisko Terezie, manželky Františka Fridricha (22.5.1732). Prvé dieťa - Mariana - sa narodilo 11.12.1759 v Trnávke, takže som predpokladal, že sobáš Františka a Terezie bol na začiatku roku 1759 alebo v...

—————

24.05.2021 23:28

ORNT

Ornt nie je skratka, ale zvláštne priezvisko mojich predkov. Orntovci boli potomkovia nemeckých prisťahovalcov zo Saska. Žili v obci Piargy, čo sú dnes Kremnické Bane neďaleko Kremnice. Na pátranie v matrikách bolo potrebné si zvyknúť, lebo obec Piargy zapisovali s rôznymi názvami - Perg,...

—————

21.10.2020 23:43

Predkovia z okr. Kroměříž

Predkovia z Hanej z veľkej časti žili na území dnešného okresu Přerov. Niektorí pochádzali z obcí, ktoré sú na hranici Olomouckého a Zlínskeho kraja. Preto bolo prirodzené, že pri hľadaní vo vzdialenejšej minulosti sa začali objavovať predkovia z obcí, ktoré sú už súčasťou okresu Kroměříž (a...

—————