Pocta predkom


Novinky

24.05.2021 23:28

ORNT

Ornt nie je skratka, ale zvláštne priezvisko mojich predkov. Orntovci boli potomkovia nemeckých prisťahovalcov zo Saska. Žili v obci Piargy, čo sú dnes Kremnické Bane neďaleko Kremnice. Na pátranie v matrikách bolo potrebné si zvyknúť, lebo obec Piargy zapisovali s rôznymi názvami - Perg,...

—————

21.10.2020 23:43

Predkovia z okr. Kroměříž

Predkovia z Hanej z veľkej časti žili na území dnešného okresu Přerov. Niektorí pochádzali z obcí, ktoré sú na hranici Olomouckého a Zlínskeho kraja. Preto bolo prirodzené, že pri hľadaní vo vzdialenejšej minulosti sa začali objavovať predkovia z obcí, ktoré sú už súčasťou okresu Kroměříž (a...

—————

04.08.2020 22:48

Janica-Klapčík a Múdry-Vozatár

Dlhšie som sa nevedel pohnúť (okrem iných) v rodoch Klapčík a Múdry. Klapčíkovci žili v Rašove, okolo pol. 18. st. sa záznamy o nich v matrikách strácali. Keď som odhalil, že pôvodne sa volali Janica a postupne sa premenúvali, tak bolo všetko jasnejšie. V Predmieri sa objavili záznamy o...

—————

10.07.2020 11:37

Predkovia z Přerova

Tak ako veľká väčšina obyvateľov v minulosti žila na vidieku, tak logicky aj väčšina predkov bývala v dedinách či malých mestečkách. Len výnimočne máme predkov, ktorí boli obyvateľmi väčších (na vtedajšie pomery) miest. Predkovia z Hanej žili na území vymedzenom od Přerova po Hranice na Morave. Keď...

—————

31.12.2019 00:33

Obec Mysliboř - rody Nováček, Skoumal a Cucla

Martin Sup priniesol nové nálezy a tak sa dianie v obci Mysliboř (fara Telč) vyjasnilo. Naši Nováčkovci sa pôvodne volali Skoumalovci a stalo sa toto: Pavel Skoumal mal s manželkou Dorotou syna Vojtěcha (9.4.1715). Vojtěch sa 19.11.1747 oženil s Rosinou Cuclovou a začal sa písať ako Nováček (toto...

—————

29.03.2018 01:01

Predkovia z oblasti Libavá

Vďaka rodopisnému webu  Otakara Šámala som získal poznatky o predkoch Heinricha Koberta z Tršic. Jeho predkovia pochádzali z dediniek, kde je v súčasnosti vojenský priestor Libavá.

—————

11.03.2017 22:24

Oravec z Levoče

Korene Oravcovcov v Levoči siahajú do 17. storočia. Levoča bola prosperujúce mesto plné remeselníkov a obchodníkov, čo sa značne odlišovalo od zloženia obyvateľstva na vidieku. Rod Oravec popisujem tu.

—————

07.03.2017 00:26

Rod Gallay z Ratkovej

Gallayovci boli pokrokoví Slováci, patrili aj k podporovateľom slovenského gymnázia v Revúcej. Dnes ich v Ratkovej niet.

—————

16.02.2017 00:58

Rod Zedek

Zedkovci je rod rozšírený v obci Lazníky (okr. Přerov). Tomáš Zedek tu bol v 19. st. mlynárom. https://korene.webnode.sk/morava/hana/zedek/

—————

13.02.2017 00:33

Rod Zmeškal

Zmeškalovci žili stáročia v malej dedinke Nahošovice severne od Přerova a tak je prirodzené, že mnohí potomkova si hľadali svoje miesto v širokom ďalekom okolí https://korene.webnode.sk/morava/hana/zmeskal/  

—————