Pocta predkom


Napísané zostáva

Život obyčajných ľudí - to je príbeh našich predkov a našich potomkov. História, to nie sú len králi, diktátori a politici. História sú hlavne naši predkovia. Aby ich život nezasypal prach, tak otvárame komnaty minulosti. Niekto múdry povedal - Kto má minulosť, má aj budúcnosť.

Rodopis je krásna, ale aj dosť pracná záležitosť. Cesty minulosťou uľahčujú dobrí ľudia, ktorých stretávam. Bez nich by som vedel oveľa menej. Mám to šťastie, že poznám genealógov, archivárov, historikov, ktorí ma vedeli posunúť z miesta. Preto som sa mohol dostať na ceste späť dosť ďaleko. Pomocníkom sú archívy, knihy, internet ... Veľa som sa dozvedel od príbuzných.

Tieto stránky sú zamerané na predkov, ktorí súvisia so mnou a s mojou manželkou Dankou. Geograficky sa viažu k územiu od Kolína po Košice. Vzhľadom na rozľahlosť územia používam ako základné delenie príslušnosť k určitému územiu:

Slovensko:

Okolie mesta Považská Bystrica a mesta Bytča

Krásno nad Kysucou

Levoča a Košice

Okolie mesta Lučenec

Okolie mesta Rimavská Sobota

Česko:

Okolie mesta Kolín

Morava:

Okolie mesta Telč

Okolie obce Kněžice (okr. Jihlava)

Okolie mesta Tišnov

Okolie mesta Přerov

Okolie mesta Ostrava

Chorvátsko:

Záhreb