Pocta predkom


Osobnosti v príbuzenstve

Osobnosti sú prezentované krajinami a obcami. V rodinnej histórii by sem patrilo veľa predkov a príbuzných, už len preto, že sa starali o svoje rodiny. Ale písať môžem len o tých, o ktorých sa zachovali príbehy. Nech sú inšpiráciou pre prekonávanie prekážok a pre smerovanie svojej cesty.