Pocta predkom


Jozef Koštek

Jozef Koštek sa narodil 30.3.1881 v Jablonovom v dome č. 28. Jeho rodičia boli Pavel Koštek a Anna Butková. Jozef bol najstarší zo súrodencov, male ešte sestry Brigitu a Veroniku. Na konci 19. storočia v Jablonovom ešte nebola škola. Preto sa tí zo staršej generácie nevedeli ani podpísať. Vzdelanostnú úroveň v dedine začal pozdvihovať až Juraj Čička, ktorý v zimných mesiacoch dával jablonovským deťom základy vzdelania. Takto Jozef navštevoval 4 triedy obecnej školy. Ako jediný syn roľníka mal už dopredu určené, ako bude vyzerať jeho budúcnosť. Povinnú vojenskú službu si odkrútil na prelome storočí v 71. poľnom pluku, pravdepodobne v okolí Trenčína. Nevestu si našiel v neďalekom Plevníku. Oženil sa s Irenou Turčániovou. Prvé 2 deti im zomreli, ostatné – Štefánia (1907), Jozef (1912) a Ján (17.7.1914) sa už mali k svetu.

Prišiel však nešťastný rok 1914 a mnohé začalo ísť dolu kopcom. Jozef bol odvedený na front medzi prvými. 5.8.1916 padol do zajatia v meste Hnidava (dnes súčasť západoukrajinského mesta Lutsk). V zajatí bol v meste Minsk v Bielorusku (vtedy súčasť Ruska). Dva roky bol v zajatí, možno slúžil na niektorom statku. Zo zajatia sa dostáva až ku koncu r. 1918. V Irkutsku (severne od jazera Bajkal) vstupuje do Československých légií 2.12.1918. Bol strelcom v strážnej rote. Legionári sa prepravovali po železnici. Ako vyzerali vagóny vlaku, to ukazuje video z výstavy legiovlaku v Bratislave.

Zakiaľ sa on nachádzal na Sibíri na ďalekom východe Ruska, v jeho domovine zatiaľ prebiehali veľké zmeny. Skončila 1. svetová vojna, rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko a vzniklo Československo. Jeho návrat domov začína 24.6.1919, keď z Vladivostoku odplával transport s vojakmi na palube americkej lode Archer. Bol to 5. transport invalidov. Plavili sa cez Tichý oceán, potom boli na vlakoch prevezení cez USA zo San Diega do Norfolku za 8 dní a pokračovali 10 dňovou plavbou na lodi Aeolus cez Atlantický oceán. Potom vlakom z prístavu Brest cez Francúzsko, Švajciarsko a Rakúsko do Československa (tu dorazili pravdepodobne 28.8.1919). Takto Jozef absolvoval nedobrovoľnú cestu okolo sveta. Videodokument ukazuje, ako sa legionári prepravovali na lodiach do Československa.

Z čs. légií bol prepustený 27.11.1919. Výsledok lekárskej prehliadky od českého doktora Orta bol: „Zdráv“. To sa o krátky čas ukázalo ako nepravda.

Jozef prichádza po 5 rokoch domov. Bolo to niekedy na začiatku septembra 1919. Toho dôkazom bolo narodenie dvojičiek Pavla a Anny 23.5.1920. Jozef si užil domova a rodiny iba krátko. Z bojísk sa totižto vrátil s podlomeným zdravím a 28.1.1921 zomiera na TBC. Jeho hrob s liatinovým krížom je na starom cintoríne v Jablonovom.

Starosť o 5 malých detí a gazdovstvo zostali na vdove Irene a krátko aj na Jozefových rodičoch. Otcovu podobu zdedil syn Pavel.