Pocta predkom


Rody a miesta

Niektoré priezviská sú jedinečné, čo sa týka výskytu. Také majú nízke rošírenie a jednoznačné priradnie k lokalite. Niektoré priezviská sú rozšírené a preto si ich všímame len v lokalite, kde žili naši predkovia.

Stredné Považie - pohľad na Jablonové a na Súľovské skaly: