Pocta predkom


Slovensko

Na Slovensku sa dá rodinná história vystopovať cez rodinné archívy, matriky, testamenty, súpisy ... V prípade šľachtických predkov môžu pomôcť šľachtické genealógie, rodové archívne fondy, súdne spisy ... Pomocou matrík sa môžeme dostať do histórie tak ďaleko, ako sú ich prvé záznamy - niekedy sú prvé záznamy v matrikách na začiatku 19. storočia a niekedy môžeme ísť i do 17. storočia.
Vďaka rodopisu môžeme spoznávať také zákutia na Slovensku, ktoré by sme inak prehliadali.