Pocta predkom


Stredné Považie

Predkovia žili na území medzi Považskou Bystricou a Bytčou. Nachádzalo sa tu Bystrické panstvo, ktoré patrilo rodu Podmanický a potom rodu Balassa. Bytčianske panstvo patrilo rodu Thurzo a potom rodu Esterházy. Niektoré obce patrili pod tieto panstvá, niektoré obce boli zemanské a patrili miestnym rodom. Zameriam sa na obce, v ktorých žili moji predkovia.

Mama sa narodila v Jablonovom a jej predkovia pochádzali z Jablonového a okolitých obcí.

Pomníkom predkov je starý cintorín v Jablonovom:

Pohľad na Jablonové z vrchu Hoľazne (vľavo vrch Pleš, vpravo Bačova hora, v pozadí hrebeň Javorníkov):

Jablonové je malá obec, prejdeme ju za chvíľu. Vyhliadku z auta ukazuje video https://youtu.be/lKThYlOZPLI

K pamiatkam na minulosť patrí starý cintorín v Jablonovom a tu je video z neho https://youtu.be/W3T2NHgXUCM

Predmier mení svoju tvár, ale profil námestia sa zachováva, video ukazuje niečo z obce https://youtu.be/wvLJE8sRwcY

Domy v Hrabovom sú postavené v úzkom údolí a Hrabovskí tu žili v kaštieli i dreveniciach https://youtu.be/Tmoa_363ZUQ

 

Niektoré dokumenty, vzťahujúce sa k slovenskej časti Uhorska, sú v maďarských archívoch a sú prístupné v digitálnej podobe na internete. 

Cenný je urbár Bystrického panstva z r. 1559. Sú tu súpisy z obcí Plevník, Drienové, Rašov, Predmier, Bystrica, Považské Podhradie, Štiavnik

Súpis poddaných v r. 1715 a 1720. Obce z okolia Bytče sú v - Trenčianska župa - a tam pre rok 1715 vybrať prvú možnisť Alsó a pre rok 1720 vybrať felső (horná časť župy) a potom kliknúť na názov obce (názvy sú písané po maďarsky).

Urbáre z r. 1767 ukazujú hospodárske pomery v obciach:

Jablonové, Predmier, Plevník, DrienovéHrabové, Dolné Hlboké, Horné Hlboké, Rašov, Mikšová, Maršová, Hliník, Petrovice, Urbanov, Beňov, Súľov, Kostolec, Kvášov, Považské Podhradie, Malá Čierna, Čierna - CherubinVeľká ČiernaDolné Hlboké, Horné Hlboké, Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Podvažie, Štiavnik.

V tejto časti Považia takmer v každej obci žili drobní šľachtici a cez rod Turčáni sú našimi predkami miestne šľachtické rody.

V Plevníku žil šľachtický rod Turčáni. (info v Nagy Iván)

V Urbanove žil šľachtický rod Urbanovský. (info v Nagy Iván)

V Rašove žil šľachtický rod Rašovský. (info v Nagy Iván)

V Maršovej, Mikšovej a Jablonovom žil šľachtický rod Maršovský. (info v Nagy Iván)

V Hrabovom žil šľachtický rod Hrabovský. (info v Nagy Iván)

V Zemianskom Kvášove žil šľachtický rod Kvašaj. (info v Nagy Iván)

O šlachtických rodoch v Uhorsku je séria kníh Nagy Iván: Magyarország családai.

 

Staré uhorské mapy:

Vojenské mapovania - prvé (1763-1787), druhé (1806-1869), tretie (1869-1887) a iné.

 

 

Knihy:

Ján Drobný: Martýri. Kapitola XV. Trenčiansky seniorát. - o evanjelikoch v trenčianskej stolici.

 

Prezeranie matrík:

Farský úrad Predmier (Veľká Bytča), Rímsko-katolícka cirkev. Štátny oblastný archív v Bytče. Cirkevné matriky (1702-1895)
https://www.familysearch.org/search/catalog/766104?availability=Family%20History%20Library

fara Jasenica

https://www.familysearch.org/search/catalog/760095?availability=Family%20History%20Library

fara Považská Bystrica

https://www.familysearch.org/search/catalog/765927?availability=Family%20History%20Library

fara Bytča

https://www.familysearch.org/search/catalog/757348?availability=Family%20History%20Library

 

*

Rodokmene s predkami mojich prastarých rodičov

4 generácie predkov Gašpara Hanulíka:

4 generácie predkov Veroniky Čičkovej:

4 generácie predkov Jozefa Košteka:

4 generácie predkov Ireny Turčániovej:

 

 

 


Rody zo stredného Považia:

Bajza Baláž Bárnik Belej Bitesančík Blaško Butko Čička Daniš Danížek Dolinec Dornik Dúbravka Ďurkéch Falunko Gajdošík Galo Hanulík Hlobík Hrabovský Húserík Hvorecký Chladný Kačinec Klapčík Kolek Korček-Gábriš Korponay Koštek Kožár Krajči Kresáň Krištinec Kučo Kúdeľa Kudlatý Lukáčik Malgot Malobický Maršovský Matúšek Michálek Minárik Múdry Praženica Rašovský Repa Sedlák Slanička Slaninka Staríček Svota Škripec Šumec Tunák Turčáni Urban Urbanovský Václavík Varhaník Vozárik Vrábel Vyhnát Zachar