Pocta predkom


Bačík

Rod Bačík má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Pôvod priezviska je v slove bača, takže dávny predok sa pravdepodobne venoval chovu oviec.
 
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Predmieri uvedení Ján a Juraj. Rovnako tomu bolo aj v r. 1720. Nevieme, v akom príbuzenskom vzťahu boli Ján a Juraj. Našim predkom je ich rovesníčka Katarína (okolo 1680), ktorá sa vydala za Juraja Kuteja a tak tu priezvisko Bačík v línii našich predkov končí.
 
Juraj (okolo 1675) sa 4.8.1698 v Bytči oženil s Katarínou Felixovou.
 
Rod bol už v 18. st. veľmi rozvetvený. V 1. pol. 18. st. mali v Predmieri deti títo Bačíkovci: 
Mikuláš sa 7.2.1700 v Bytči oženil so Zuzanou Paulecovou a mali deti: dvojičky Ján a Ondrej (28.7.1711).
Juraj s Katarínou Dzurničovou (Sopekovou): Juraj (2.3.1711), Anna (1713), Ondrej (10.12.1715).
Mikuláš ml. s manželkou Annou Kováčikovou: Juraj (25.3.1725), Ondrej (8.10.1729, zom. malý), Anna (15.6.1732), Jozef (7.3.1735), Ondrej (3.5.1739). 
Ján s manželkou Annou Petrovičovou: dvojičky Ondrej a Ján (21.11.1724).
Ján s manželkou Katarínou: Ján (20.5.1729), Katarína (2.10.1735), Ondrej (23.6.1737). 
Štefan s manželkou Evou Rudincovou: Štefan (7.8.1730), Anna (17.12.1731), Katarína (1733).
Juraj sa 28.1.1731 oženil so Žofiou Martinkovou (Kozákovou) a mali deti: Juraj (28.3.1733), Adam (1.7.1734), Juraj (14.4.1737), Pavol (26.1.1740).
 
Mikuláš (okolo 1720) sa 18.5.1745 oženil so Zuzanou Mlinárovou.
 
Urbár v r. 1767 s krížikom podpísal Mikuláš Bačík. V urbári sú uvedení: Mikuláš st., Mikuláš ml., Ján a Ondrej