Pocta predkom


Falunka

Falunka je priezvisko zahalené tajomstvom. Jeho výskyt je minimálny. Niekde a niekedy okolo roku 1720 sa narodila Žofia Falunka. Vydala sa za Jána Hvoreckého a mali dcéru Annu (7.7.1743) v Plevníku (okr. Považská Bystrica). Problémom môže byť aj prečítanie alebo zapísanie priezviska. Možno je to priezvisko Palunka, a mohlo by byť odnožou priezviska Palun.