Pocta predkom


Kolek

Náš rod Kolek má korene v obci Mikšová (okr. Bytča). Pôvod priezviska je v slove kolík. Možno dávny predok stál rovno ako kolík a tak podľa neho dostal prezývku.
Mikšová neďaleko Váhu na mape z 19. st.:
 
Kolekovci žili v Mikšovej už v stredoveku. V r. 1526 sa v Mikšovej spomína poddaný Juraj Kolek. V r. 1583 tu bol súd s Katarínou Lokumou, obvinenou z vraždy svojho manžela, beňovského mlynára Štefana Bradáča, rodáka z Mikšovej. Na hroznom čine sa mal podieľať jej milenec Mikuláš Kolek.
 
Ján (okolo 1680) je uvedený v súpisoch poddaných v r. 1715 a 1720. Jánovou manželkou bola Katarína Blašková a vieme o ich 5 deťoch: Juraj (okolo 1700), Martin (okolo 1705), Barbora (28.7.1710), Ondrej (1713) a Zuzana (18.8.1717). Bratia Juro a Marcin sú zapísaní v urbári Mikšovej v r. 1767 ako poddaní Antona Maršovského.
Juraj (1700) sa 7.7.1726 oženil s Katarínou Klčovou z Plevníka, svedkom im bol šľachtic Adam Maršovský. Juraj a Katarína mali 6 detí: Zuzana (26.10.1728), Barbora (11.5.1732), Katarína (11.10.1733), Ondrej (22.9.1737), Štefan (12.6.1739) a Ondrej (7.6.1745).
Štefan (1739) sa 30.1.1763 oženil s Barborou Maršovskou, dcérou šľachticov z Jablonového. Mali jedinú dcéru Katarínu (marec 1766, zom. malá) a Barbora zomrela 24 ročná 16.12.1766. Vdovec Štefan sa o rok, 23.1.1768, oženil s Katarínou Danišovou z Jablonového, ktorej mama Zuzana tiež pochádzala z rodu Maršovských. Štefan a Katarína mali 3 deti: Katarína (6.1.1769), Zuzana (18.1.1773) a Anna (24.6.1774) vyd. Urbanová.
Anna (1774) sa 11.1.1789 vydala za Jána Urbana a tu priezvisko Kolek v línii našich predkov končí.
 
Martin (1705) mal manželku Zuzanu Smarovú a vieme o ich synovi Martinovi (12.9.1734). Martin (1734) sa oženil s Annou Košíkovou a mali 2 dcéry: Zuzana (8.1.1769) a Mária (1771).
 
V 19. st. žili Kolekovci v Mikšovej v domoch č. 7, 8 a 17.
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku okolo 340 nositeľov priezviska Kolek. Najviac sa koncentrujú na Považí.