Pocta predkom


Michálek

Naši Michálkovci žili v obci Rašov, dnes Rašov-Maršová (okr. Bytča). Priezvisko napovedá, že pradávny predok mal meno Michal.
V Rašove bolo priezvisko Michálek rozšírené. V 20. st. tu žili 3 vetvy s prezývkami - Žiak, Tichý a Ondráškech.
 
V súpise poddaných v r. 1715 sú uvedení: Štefan a Ondrej.
 
Najstaršie zápisy v matrike narodených sú v súvislosti so Štefanom a Mikulášom:
Štefan (okolo 1680) mal manželku Dorotu Hazukovú a s ňou deti: Barbora (5.12.1709), Juraj (5.5.1717). Pravdepodobne ďalší Štefan mal manželku Zuzanu a s ňou dcéru Katarínu (19.2.1713). Ďalší Štefan mal manželku Dorotu Tarabčíkovú a s ňou deti: Štefan (5.12.1719) a Anna (23.2.1721).
Mikuláš (okolo 1700) sa v r. 1722 v Štiavniku oženil so Zuzanou Rovňanovou a mali deti: Katarína (dec. 1723), Zuzana (3.12.1724), Ján (29.5.1730).
 
Urbár z r. 1767 za obec podpísal aj Štefan Michálek. Richtár a boženíci sú podpísaní krížikom. Na str. 11 sú uvedení 5 Michálkovci:  Štefan, Ondrej, Ján, Juraj a Mikuláš . Ďalší zápis o nich je na str. 13. Na str. 19 a 20 sú Michálkovci uvedení ako veční poddaní baróna Gabriela Balassu. Priezvisko je tu zapísané v tvare Mihalek.
 
Náš predok je Ján (okolo 1740). Zatiaľ nevieme, kto boli jeho rodičia. Pravdepodobne on je uvedený medzi poddanými v rašovskom urbári v r. 1767. Ján sa 17.11.1765 oženil s Katarínou Dorníkovou a mali deti: Ondrej (1767), Katarína (18.6.1773), Ján (12.8.1776), Štefan (28.5.1780) a Anna (1780) vyd. Vráblová.
Štefan (1780) sa 7.2.1802 oženil so Zuzanou Vráblovou a mali deti: Katarína (19.10.1803), Štefan (1806), Anna (20.9.1812) vyd. Klapčíková, Mária (9.12.1816), dieťa z obhorenej stránky matriky (1819) a Jozef (16.8.1825).
Anna (1812) sa 8.9.1825 vydala za Štefana Klapčíka a tu priezvisko Michálek v línii našich predkov končí.
 
V daňovom súpise v r. 1828 sú uvedení: Ján, vdova Michálková, Ondrej, Ján a Josef a Štefan. Vysoký počet Michálkovcov poukazuje na rozvetvenosť rodu v 19. st. v Rašove.
 
Na konci 19. st. v dome č. 14 býval Ján Michálek Tichý s manželkou Máriou Magátovou. Prezývka Tichý môže súvisieť s tým, že na konci 18. st. v Rašove žil Ján Tichý a jeho manželkou bola Anna Michálková.