Pocta predkom


Maršálek

Náš rod Maršálek má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Priezvisko je rozšírené i v Českej republike. Základ slova maršal pochádza zo starohornonemeckých slov marah (kôň) a scalch (služobník), čo bol správca stajní.
 
Najstaršou známou osobou je Juraj (okolo 1555). Ako svedok vystupuje v listine z r. 1616, vtedy mal okolo 60 rokov:
 
Štefan (okolo 1670) je zapísaný v súpise poddaných v r. 1715. V súpise v r. 1720 nie je zapísaný.
 
V období okolo r. 1690 až 1710 sa narodili deti Maršálkovcom, ale nevieme, kto boli ich rodičia:
Zuzana (okolo 1690) sa vydala za Jána Slaničku (Slaninku) a mali deti: Ján (1713), Juraj (28.11.1715), Mikuláš (16.10.1719), Martin (1.3.1721).
Barbora (okolo 1700), ktorá sa 20.2.1724 vydala za Ondreja Hanulíka. Barbora je náš predok a tu priezvisko Maršálek v línii našich predkov končí.
Ján (okolo 1700) mal manželku Annu Valáškovú a mali dcéru Zuzanu (1723).
Ján (okolo 1710) sa 5.2.1730 oženil s Annou Kudlatou, ovdovel a 6.9.1735 sa oženil s Annou Trecinárovou.
Ján (okolo 1710) sa oženil s Katarínou Lovasovou a mali deti: Zuzana (21.3.1734), Adam (2.11.1739), Katarína (17.12.1742), Barbora (20.8.1743).
Ondrej (okolo 1710) sa 20.11.1735 oženil s Barborou Furendovou.
Mikuláš (okolo 1710) sa 6.5.1735 oženil s Annou Paštinskou a mali syna Ondreja (16.12.1743).
 
Predmier patril pod Bystrické panstvo a všetci Predmerci boli v polovici 18. st. poddaní dedičov grófa Jána Szapáryho. V  urbári z r. 1767  sú zapísaní Ondrej a Ján, Mikuláš a ďalší Ondrej
 
Mikuláš (okolo 1740) sa 7.7.1765 oženil s Annou Slaničkovou.
 
V 2. pol 19. st. v Maršovej v rôznych domoch žil obuvník Jozef s manželkou Máriou Blaškovou a mali deti: Mária (27.4.1853), Anna (11.9.1856, zom. malá), Anna (21.10.1857), Ján (3.2.1861), Katarína (24.6.1864).