Pocta predkom


Mikolášek

Náš rod Mikolášek má korene v obci Hrabové (okr. Bytča). Pôvod priezviska je v krstnom mene Mikuláš, čo by malo naznačovať, že dávny predok bol Mikuláš. V matrike bolo priezvisko zapisované aj vo forme Mikolášech.
V matrikách fary Predmier nie je do r. 1746 toto priezvisko zaznamenané ako priezvisko otca. Vyzerá to tak, že priezvisko Mikolášek priraďovali ako prezývku, ale neuvádzali ho súčasne s druhým priezviskom. Indíciou je to, že priezvisko pri sobáši sa odlišovalo od priezviska, ktoré bolo následne uvádzané pri krstoch detí.
 
Najstarší známym nositeľom priezviska je Juraj (okolo 1680), ktorý je uvedný v súpise poddaných v r. 1715 v Hrabovom. Vtedy s podobou priezviska - Mikoláš. Mohol by byť otcom Zuzany (okolo 1705). Zuzana sa 6.6.1728 vydala za Jana Sedláčka z Hrabového. Zuzana má pri zápise o sobáši uvedené priezvisko Matušek. Následne pri narodení detí sú ako rodičia zapisovaní - Ján Sedlák a Zuzana Mikolášková. Možno v tej dobe v Hrabovom žila vetva Matúšek-Mikolášek. Vieme, že v Hrabovom bol rod Matúšek-Škrečo
 
Priezvisko Mikolášek sa objavuje v matrike narodených od r. 1747, keď mal deti Juraj Mikolášek (okolo 1720). Avšak, keď sa ženil s Katarínou Ďurajkovou 22.5.1746, tak mal uvedené priezvisko Rehák. Zatiaľ je to záhada. Juraj a Katarína žili v Hrabovom a mali deti: Anna (7.7.1747), Juraj (13.4.1749), (Štefan (27.12.1756).
 
Tajomstvo rodu bude ešte skúmané.