Pocta predkom


Tekov

Tekov (latinsky comitatus Barsiensis, maďarsky Bars) bola uhorská župa na západnom a strednom Slovensku.
Tekovskí predkovia žili v Kremnici a v Modrom Kameni. 
 
Kremnickí mestskí obyvatelia častokrát neboli sedliaci, ale remeselníci. A naviac, boli potomkovia nemeckých (či rakúskych) kolonizátorov. O minulosti sa dočítame na webe mestečka KremnicaHistória fary odhaľuje časť histórie. Šachty a štôlne môžeme objavovať na prechádzkach po náučných chodníkoch v okolitej prírode.
Dokumentárny film o Kremnici nás sprevádza po mestečku (film trvá cca 3:30 min). V stredoveku sa tu ťažilo zlato. Zlaté florény a strieborné denáre sa razili v kremnickej mincovni. Mince pre národné banky z celého sveta sa tu razia aj dnes.
Amatérsky dokumentárny film ukazuje základné historické súvislosti v Kremnici https://www.youtube.com/watch?v=tQWgdXCEIfw
 
V prvej polovici 19. storočia žili moji Turčániovci (z Plevníka) v Modrom Kameni, lebo pracovali pre majiteľov panstva - Balašovcov. O histórii Modrého Kameňa sa môžeme dočítať na webe mestečka Modrý Kameň.

Prechádzku po Modrom Kameni ukazuje toto video https://youtu.be/z-o-qKpK7Sw
 
Prezeranie matrík pre faru Kremnica:
Evanjelická cirkev. Farský úrad Kremnica (1666-1891)
https://www.familysearch.org/search/catalog/1167510?availability=Family%20History%20Library
Slovakia, Žiar nad Hronom, Kremnica - Church records
Czechoslovakia, Slovensko, Kremnica, Kremnica - Church records
Hungary, Bars, Körmöczbánya - Church records
 
Prezeranie matrík pre faru Kremnica:
https://www.familysearch.org/search/catalog/1428665?availability=Family%20History%20Library
Evanjelická cirkev (A.V.) (1854-1896). Farský úrad Kremnica (Kremnica); Štátny oblastný archív v Bytče; Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 
Prezeranie matrík pre faru Kremnica:
https://www.familysearch.org/search/catalog/1167298?availability=Family%20History%20Library
Rímsko-katolícka cirkev (1674-1889). Farský úrad Kremnica (Kremnica); Evanjelická cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica); Pravoslávna cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica); Štátny oblastný archív v Bytče; Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 
Prezeranie matrík pre faru Piargy:
https://www.familysearch.org/search/catalog/1167722?availability=Family%20History%20Library
Slovakia, Žiar nad Hronom, Kremnické Bane - Church records
Czechoslovakia, Slovensko, Kremnica, Piargy - Church records
Hungary, Bars, Berg (Körmöczbánya municipality) - Church records
 
treba hľadať 15. TÉKA Körmöcbánya
 
 
 

V Kremnici žili rody:

Dančík (Danzig), Vaisz (Weiss), Orienda.