Pocta predkom


Česko

Českí predkovia boli poddaní na "panství Kolínském" a niektorí na "panství Kutnohorském" a niektorí robotovali aj pre "panství Poděbradské". Žili v obciach okolo Kolína. Minulosť je dobre uchovaná v archíve v Státním oblastním archivu v Prahe. Matriky sú dostupné na internete https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?1

Gruntové knihy sa pozerajú priamo v archíve.

Cenným zdrojom je Berní rula - Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly 1654 doplněný o soupis poddaných 1651. Tento zdroj je v knižnej podobe.

Kniha Karla Kadleca o tom, ako to bolo s poddanstvom a robotami.