Pocta predkom


Kolínsko

Do 20. storočia existovalo Kolínske panstvo. Do neho patrili rôzne obce v okolí Kolína. U Vokounovcov sú kľúčové Sány, Volárna a Jestřabí Lhota. História obcí na Kolínsku je veľmi dobre popísaná na - Paměti osad na Kolínsku. Predkovia niekedy zabehli aj do okolitých panstiev pre nevesty.
Niektoré najstaršie záznamy vo farských matrikách sa týkajú k ostola svatého Bartoloměje  v Kolíne.

Staré paměti osad soudního okresu NYMBURSKÉHO https://rodokmen.nase-koreny.cz/obce/mikolasek/nymbursko/obsah.html Tu nachádzame aj Panství Poděbradské.
O obciach v Poděbradsku https://www.podebradsko-region.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=37
Rody z Kolínska zachytáva rodopisná stránka Kristiny Přecechtělovej (roz. Tycová) a Martina Křídla  https://www.rodopis.webzdarma.cz/Kridlo/lists/listHierarchy.htm
Kouřimsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Cenné je to, ža zachytáva predkov z obcí v okolí Kolína.
Obec Sány vydáva Sánský zpravodaj a v ňom sú príspevky aj o minulosti. Citujú aj kroniku Václava Vokouna z 19. storočia (str. 20)
Video o Sánoch a saanskej koze https://www.youtube.com/watch?v=ohMZcaxZZRU
 
 
Obec Ovčáry v r. 2022 s miernym oneskorením oslávila 1 000 rokov od prvej zmienky - video.
 
Národní archiv vydal tiskem 11 svazků edice „Soupis poddaných podle víry z roku 1651“. Nabízí vyhledávání podle obsahu nebo „fulltextově“, ovšem bez diakritiky.
Kouřimsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
na konci je index
Kolín - město str. 89
Panství Kolín od str. 117
Lošany str. 155
 
4 generácie predkov Františka Vokouna (1843):
 
3 generácie predkov Marie Bourkovej: