Pocta predkom


Vlastník

Priezvisko Vlastník vzniklo z príbuzenského označenia bratranca. Kedysi sa bratrancovi povedalo - vlastník alebo vlasnik.
 

Kroniku hospodářů rodu Vlastníků napísal pán Josef Vlastník, ktorý žil v Lžoviciach (Týnec nad Labem). Mnoho nálezov v matrikách zaznamenal Josef Ladra z Prahy.

 

Toto sa udialo v Jestřabí Lhotě (Heinrichow) neďaleko od Kolína.

Gruntovní kniha purkrechní rychty starokolínské

Najstarší z rodu Vlastníkovcov je zaznamenaný v gruntovnej knihe. Bol to Václav narodený okolo r. 1580.

Lettha 1614 W Sobotu Po Sm Sstiastny Przi Saudu tehož Dne wyhledalo se že gt [jest] waszlaw wlastnik kaupil chalupu na Wobcy wystawenau od lydy Wanaurkowy za Summu 6 ß miss Prždlety dwadcyti a trzný kterauž zauplna zaplatil.

Václav Vlastník zomrel približne 40 ročný. Vdova Kateřina zostala s 2 deťmi – Kateřinou a Václavom. Znovu sa vydala v r. 1622. Druhým manželom sa stal Jakub Kabele.

Lettha Panie 1622 w Aútery k Wygily Se Margkety Jakub Kabele, Kaúpil sobie Manželcze siediczum abúdauczym swym Grúnth Chalúpú we Wsy Lhotie, od Kateřiny někdy manželky neb:[o6t9ka] Waczlawa Wlastnika, a giž swe: I namistie Syr:[otků] po tomžWlastnokowi pozustalych, Za Summu 60 ß miss.

Václav Vlastník (nar. 1622) sa oženil s Dorotou. V súpise obyvateľov v Jestřabí Lhotě z 12.6.1651 je on uvedený ako 28 ročný a ona 20 ročná. Neboli katolíci, ale prisľúbili túto vieru prijať.

Lettha Panie 1658 12. Septembris S Powolenim Urozeneho a Stateczneho Rytirze Pana Waczlava Albrechta Wltavskyho z Manshwer a Helfenurgu, na Wiklekach a Sskrzbowiczech J. M. Cze. Panswi Podiebradskyho a Kolynskyho Hejtmana Wedle prossaczowaný skrze Pana Jana Prokúpka Purgkrabího tež Rychtarže a Sausedúw Wsy Lhoty Jestřaby Ugal Grúnt Pusty a Spaleny. Waczlaw Wlasnik sobie Manzielcze diediczúm, abudauczym swym, Sewssim kniemu Naležiegiczym Pršislussenswim, Zústaly po niekdy Matiegoui Lysskoui za Summu trhawaú gennolat (?) .... 240 ß miss [enských]. …

A o pár rokov:

Waczlaw Stary Wlastnik

Lettha Panie 1675 dne 12. Júly – ugal a kaupil grúnt Po Zbehlym Matiegowi Prochazkowi gsaucze na Stavený Skrze geho nedbalost namalo Spússtěny Krucze Synu Swymu Jakubowi Sewsim k němú Przyslussenstwm Za Summu trhowaô ….. 200 ß.

Václav Vlastník bol richtárom, držal v Jastřabí Lhote postupne 3 grunty - 1651-58 držal č.p. 11, 1658-71 držal č.p. 17 a 1675-85 držal č.p. 9. V r. 1680 bol účastníkom súdneho sporu https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/vaclav-vlastnik/  . Zomrel u syna Pavla v Starom Kolíne ako 80 ročný.

S manželkou Dorotou mali 8 detí:

Václav (1651), usadený v Hradištku, potom v Jastřabí Lhote,

Jakub (21.7.1652), v Jastřabí Lhote, Velkém Oseku, St. Kolíne a v Jastřabí Lhote,

Pavel (2.7.1654), v Jastřabí Lhote a potom v St. Kolíne,

Jan, v Jastřabí Lhote,

Dorota, vydaná za Kohouta.

Jiří,

Anna, vydala sa za Pavla Brodského,

Tomáš (26.12.1664), v Jastřabí Lhote,

 

Tu vzniká niekoľko vetiev Vlastníkovcov. Napríklad Pavel mal 10 detí: Kateřina vydatá za Drahovzala do JL, Anna vydatá za Marka, Václav v Starom Kolíne č. 48 (+ 1738), Dorota vydatá za Burdáčka, Bartoloměj v Starom Kolíne č. 59, Jan bol mrzákom, Jitka vydatá za Fialu, Alžběta, Karel v Starom Kolíne č. 21 (+ 1735) a Jakub.

Moji predkovia sú vo vetve Tomáša (1664), ktorý žil v Jestřabí Lhote v dome č. 27. Tomáš sa oženil s Kateřinou Březinovou z Ohař. Nevieme koľko mali detí, ale podľa gruntovných kníh sa dajú vystopovať 3 synovia - Martin, Václav a Pavel (okolo 1720)

Pavel (1720) sa priženil do Sán, do domu č. 2. Manželkou sa mu stala Kateřina, vdova po Jiřím Pilařovi. Mali 6 detí: Alžběta (1746), Václav (1756), Anna (1760), Pavel (17.11.1761), Dorota (28.9.1762) a Pavel (6.3.1764). Dcéra Alžběta (1746) sa 2.3.1772 vydala za Václava Vokouna do Sán č. domu 38. A tu končí moja vetva predkov z rodu Vlastník.  


*

Rozmiestnenie priezviska Vlastník vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Vlastnik