Pocta predkom


Vácha

Naši predkovia z rodu Vácha žili v obci Ovčáry. Jiří Vácha (okolo 1740) mal s manželkou Alžbětou 2 deti (o nich vieme): František (3.8.1766) a Josef (12.2.1771).
František (1766) sa 10.2.1784 oženil s Annou Novotnou a mali syna Josefa (18.9.1790) v dome č. 7
Josef (1790) sa 19.7.1814 oženil s Kateřinou Krejčíkovou z Býchor a mali dcéru Kateřinu (9.2.1817).
Kateřina (1817) sa 29.1.1839 vydala za Josefa Bourka a tu naša vetva predkov Váchovcov končí.