Pocta predkom


Vácha

Naši predkovia z rodu Vácha žili na Polabskej nížine v obci Ovčáry (okr. Kolín). V r. 1273 obec patrila k majetku premonštrátskeho kláštora na pražskom Strahove. V obci je farský kostol sv. Jakuba, spomínaný v r. 1352. Na Ovčárech sa v r. 1592 nachádzala tvrz, poplužní dvůr, krčma, mlýn, potok s rybníky, zahrady, pastviště. V r. 1652 bola tvrz popisovaná ako „od kamene vystavěná, se světnicemi, komorami, sklepy suchými i podzemními, při které dvůr, chlévy, maštale a stodola.“ Koncom stredoveku sa obec stala súčasťou kolínskeho panstva. Obyvatelia obce trpeli počas 30-ročnej vojny. V jeseni 1619 prepadla faru posádka stavovského vojska sídliaca v Kolíne, okradla kňaza a vypálila obec. V plienení pokračovala v r. 1634 armáda Sasov a v r. 1639 a 1643 vojsko Švédov. V r. 1654 tu žilo 5 usedlých potažníků, 2 chalupníci, 10 statkov bolo úplne zpustnutých, bloli pusté 2 chalupy a 3 domky podsedníkov. Pusté grunty boli znovu obsadzované novými obyvateľmi. V r. 1718 tu žilo 10 potažníků, 4 chalupníci a 3 domkaři. V r. 1778 bol zrušený dvor a pôda bola rozdelená na menšie usadlosti medzi obyvateľov. V r. 1786 tu bolo 60 domov a v r. 1843 už 81 domov a 574 obyvateľov, v r. 1857 bolo 92 domov a 622 obyvateľov.
V roku 1665 bola v obci založená vlastná duchovná správa a vznikla škola. Kňazom starého řádu husitského bol Jan Rauner, avšak neuznával lutheránske novoty a preto slúžil katolícke omše. Prežil požiar a v r. 1622 odišiel. Fara bola v r. 1626 pridelená k dekanstvu kolínskemu a od r. 1681 k fare v Starom Kolíne. V r. 1765 tu bol usadený kaplan.
 
Pôvod priezviska je odvodený od krstného mena Václav, takže podľa pradávneho predka Václava, familiárne volaného Vácha, sa volajú jeho potomkovia.
Na objasňovaní histórie rodu sa podieľa Josef Ladra.
 
Priezvisko Vácha tu nebolo zaznamenané ani v r. 1654, ani v r. 1718. V 17. st sú Váchovci zaznamenaní v okolí Poděbrad (viď text dole). Najstarší známy predok je sedliak Jiří (1721), ktorý sa do Ovčár pravdepodobne priženil okolo r. 1750. Matriky sa zachovali od r. 1761 a to tu už žil a mal deti. Jiří mal manželku Alžbětu (1742), bol od nej starší o 21 rokov, takže je možné, že ona bola jeho druhou manželkou. Žili v dome č. 34 a mali deti: Jiří (1758), Matěj (1759), 
Jan (1760), Václav (1765, zom. 20.5.1777), František (3.8.1766), Josef (25.2.1769, zom. malý), Josef (12.2.1771), Jan (23.7.1773). Potomstvo pokračovalo v 4 vetvách po Jiřím, Matějovi, Františkovi a Josefovi.
 
Jiří (1758) bol sediak, 22.11.1778 sa oženil s Dorotou Špinkovou, žili v dome č. 44 a mali deti: Josef (21.12.1779), Anna (18.10.1781), Magdalena (11.12.1783), Kateřina (11.10.1786) vyd. Vrkotová, Marie (1787) vyd. Machová, Václav 2.6.1789, zom. malý), Václav (6.10.1791), Matěj (18.11.1797).
Josef (1779) zostal v rodičovskom dome č. 44, oženil sa 14.2.1804 s Kateřinou Vrkotovou. Ovdovel a oženil sa s Annou Drahovzalovou a mali deti: Václav (19.11.1829), Rosalie vyd. Vrkotová.
Marie (1787) a Václav Mach mali dcéru Alžbětu (1811), ktorá sa 9.2.1830 vydala za Václava Váchu (1798), svojho bratranca, ktorý bol synom Františka (1766).
 
Matěj (1759) sa priženil do Sendražic (viď nižšie).
 
František (1766) sa 10.2.1784 oženil s Annou Novotnou. Žili v dome Novotných č. 7 a mali deti: Václav (16.9.1788, zom. malý), Josef (18.9.1790), Jan (19.3.1795), Václav (26.5.1797, zom. malý), Václav (3.4.1798), František (18.9.1799), Anna (5.7.1800), Maria Anna (10.2.1802). Otec František zomrel na otrhlinu ako 38 ročný a vdova Anna sa 10.1.1804 vydala za Jana Herčíka.
Syn Josef (1790) sa 19.7.1814 oženil s Kateřinou Krejčíkovou z Býchor. Žili v dome č. 77 a mali deti: Kateřina (9.2.1817) vyd. Bourková, Jan (10.4.1819), Marie (16.6.1821), Alžběta (1824). Manželka Kateřina zomrela 40 ročná 17.7.1828 a Josef sa o 4 mesiace 10.11.1828 oženil s Barborou Horáčkovou, s ktorou mal deti: Anna (23.12.1831) vyd. Šašmová, Josef (4.10.1837), Václav (okolo 1840).
Kateřina (1817) sa 29.1.1839 vydala za Josefa Bourka a tu naša vetva predkov s priezviskom Vácha končí.
Josef (1837) zostal v rodičovskom dome č. 77, 27.11.1860 sa oženil s Annou Starou a mali deti: Josef (1.4.1871), Anna (26.9.1873) vyd. Fialová, František (26.11.1875), Anežka (29.3.1878) vyd. Váchová, Kateřina (27.8.1880) vyd. Váchová, Bohumil (13.4.1883, zom. 30.4.1909). Josef (1871) zostal v rodičovskom dome č. 77, 4.2.1899 sa oženil s Annou Nouzákovou, potom 17.8.1921 s Růženou Drahovzalovou. František (1875) sa 5.2.1900 oženil s Annou Vejdělkovou. Anežka (1878) a Kateřina (1880) sa stali švagrinami, lebo si zobrali bratov. Anežka (1878) sa 18.2.1901 vydala za Václava Váchu (1871), Kateřina (1880) sa 14.5.1904 vydala za Františka Váchu (1879). Václav a František pochádzali z vetvy po Josefovi (1771).
Václav (1840) sa oženil s Annou Krupkovou, žili v Ovčárech v dome č. 65 a mali deti: Josef (19.2.1872), Václav (12.5.1879).
Syn Václav (1798) sa 9.2.1830 oženil s Alžbětou Machovou (1811), ktorá bola jeho sestrenica, dcéra Marie (1787) vyd. Machovej. Václav a Alžběta zo začiatku žili u nevesty v dome č. 32 a mali deti: Václav (10.8.1830), Jan (29.3.1832). Jan (1832) sa oženil s Annou Civinovou a mali dcéru Mariu (7.3.1852) vyd. Němcovú do obce Kouty.
 
Josef (1771) zostal v rodičovskom dome č. 34, bol sedliak, oženil sa s Annou Vrkotovou a mali deti: Kateřina (17.2.1794), Matěj (4.3.1795). Václav (3.4.1798), Alžběta (5.7.1800, zom. malá), Marie (24.6.1802, zom. malá), Alžběta (15.2.1804), Anna (14.4.1806, zom. malá), Marie (16.7.1808), Anna (13.4.1811), Jan (10.6.1813).
Syn Matěj (1795) zostal v rodičovskom dome č. 34, 2.6.1818 sa oženil s Kateřinou Ladrovou z Býchor, ktorá porodila 14 detí: Václav (4.6.1819), Jan (12.2.1821, zom. malý), Anna (25.8.1822), dvojičky Josef a Kateřina (21.12.1823), Jan (3.4.1825), Matěj (4.3.1827), František (30.3.1829), Pavel (2.11.1830), Marie (29.1.1832), Kateřina (8.10.1836), a 3 deti boli mŕtvonarodené.
Jan (1825) sa 14.5.1861 oženil s Kateřinou Miškovskou, žili v dome č. 20 a mali deti: Marie (10.7.1862), Alžběta (9.10.1863), Josef (29.12.1865), Václav (22.10.1871), František (21.3.1879).
Václav (1871) sa 18.2.1901 oženil so svojou druhostupňovou sesternicou Anežkou (1878) z domu č. 77 a mali deti: Božena vyd. Krejčová, Anastázie vyd. Šárovcová, Václav, Anna vyd. Vrbenská, Emilie vyd. Znamenáčková, Marie vyd. Mokráčková.
František (1879) sa 14.5.1904 oženil so svojou druhostupňovou sesternicou Kateřinou (1880) z domu č. 77 a mali deti: Anna vyd. Koukalová, Marie vyd. Vrbenská, Růžena vyd. Klepalová, Emilie Anna (zom. malá), Emilie vyd. Šašmová, Božena vyd. Kratochvílová, Josef, František.
 
Vácha v obci Sendražice
 
Priženil sa tu Matěj (1759, zom. 10.7.1824) z Ovčár 21.11.1779, keď sa oženil s Annou Kubáčkovou. Žili v dome č. 34 a mali deti: Jan (1795), Václav (okolo 1800), Kateřina vyd. Kratochvílová.
Jan (1795) zostal v rodičovskom dome č. 34, oženil sa 3.11.1819 s Dorotou Bydžovskou a mali deti: Alžběta (11.4.1821, zom. 13.4.1821), Kateřina (6.1.1823, zom. 22.9.1823), Josef (28.12.1824), Václav (3.9.1828, zom. 28.9.1828). Krátko po narodení Václava zomrela mama Dorota a vdovec Jan sa oženil s Annou Sperlinkovou a mali deti: Václav (21.2.1830, zom. 2.4.1830), Matěj (30.10.1834).
Václav (1800) sa oženil s Alžbětou Špinkovou, usadili sa v Ovčároch v dome č. 70 a mali Matěja (13.8.1829). Václav ovdovel a oženil s Annou Mašínovou 
a mali syna Václava (22.2.1836). Matěj (1829) žil v Ovčároch v dome č. 8, 24.1.1860 sa oženil s Annou Radechovskou.
 
Roman Vácha (1942) sa angažoval vo futbale ako hráč a funkcionár TJ Sendražice
 
*
 
Vácha v obci Konárovice
 
V dome č. 4 tu žil sedliak Václav (okolo 1790) s manželkou Alžbětou Vokřálovou a mali syna Josefa (okolo 1820), ktorý sa oženil s Kateřinou Vokounovou zo Sán, žili v rodičovskom dome a mali dcéru Mariu (29.7.1848).
 
Vácha v obci Miletín
 
V dome č. 25 žil robotník Josef (okolo 1840) s manželkou Barborou Kroupovou, mali syna Matěja (1867), ktorý sa usadil v obci Ovčáry v dome č. 41, bol obuvník a 26.4.1893 sa oženil s Mariou Navrátilovou.
 
*
 
Vojaci v 1. sv. vojne
 
Z obce Ovčáry bojovali:
Z domu č. 2 František, z domu č. 8 Karel, z domu č. 12 Josef, Josef, Karel, z domu č. 41 Matěj, Karel, Josef, Bohumil, z domu č. 48 Václav, z domu č. 52 František, z domu č. 133 Josef. 
Matrika narodených fary Ovčáry končí r. 1891, a tak nevieme priradiť týchto vojakov, ako napr. Josef (25.11.1893).
 
Z obce Opočnice z domu č. 161 pochádzal František (26.6.1899), ktorý bojoval v čs. légiách v Rusku. Zomrel 9.2.1971.
 
*
 
Najstaršie zmienky o Váchovcoch v okolí Poděbrad
 
Obec Oseček
Jakub (okolo 1630) mal manželku Kateřinu a mali syna Šimona (24.1.1660).
 
Obec Kouty
Václav (okolo 1640) mal manželku Dorotu a mali deti: dvojičky Adam a Pavel (15.1.1665), Jiří Petr (5.3.1668).
 
Obec Velim
Ondřej (okolo 1640) mal manželku Annu a mali syna Vavřinca (17.7.1669).
 
Obec Velenice
Samuel (okolo 1640) mal manželku Alžbětu a mali deti: Anna (11.3.1673), Jiřík (3.3.1674).
 
* * *
 
Na poli za Ovčármi, kde postavili automobilku TPCA, stojí strom jasan, ktorý po 1. sv. vojne zasadil Josef Vácha (1872) z domu č. 65 (prezývaný: z chalupy Baráckých). Príbeh a fotografie o strome vytvoril Petr Hejcman.
 
*
 
V súčasnosti v ČR žije 5533 ľudí s priezviskom Vácha. Priezvisko, vzhľadom na to, že je odvodené od mena Václav, je rozšírené na viac miestach a nositelia tohto priezviska majú spoločná korene len v konkrétnej lokalite. V okrese Kolín žije 37 ľudí s priezviskom Vácha. Priezvisko nie je rozšírené na území Moravy.