Pocta predkom


Vácha

Naši predkovia z rodu Vácha žili v obci Ovčáry (okr. Kolín). V obci je farský kostol sv. Jakuba, spomínaný už v r. 1352. Na sv. Havla v r. 1618 cisárske vojsko vylúpilo faru pri kostole sv. Jakuba, zapálilo ju a následne vyhorela celá obec. Preto tu v r. 1654 ešte stále boli viaceré pusté grunty. Priezvisko Vácha tu nebolo zaznamenané ani v r. 1654, ani v r. 1718. V roku 1765 bola v obci založená vlastná duchovná správa a vznikla i škola. Kňazom starého řádu husitského bol Jan Rauner, avšak neuznával lutheránske novoty a preto slúžil katolícke omše. Prežil požiar a v r. 1622 odišiel. Fara bola v r. 1626 pridelená k dekanstvu kolínskemu a od r. 1681 k fare v St. Kolíne. V r. 1765 tu bol usadený kaplan.
Pôvod priezviska - odvodené je od krstného mena Václav, takže v dobách, keď mali ľudia len 1 meno, niektorý pradávny predok bol Václav.
 
Najstarší známy predok je Jiří Vácha (1721), ktorý sa do Ovčár pravdepodobne priženil okolo r. 1750. Matriky sa zachovali od r. 1761 a to tu už žil a mal deti. Jiří mal manželku Alžbětu a bol od nej starší o 21 rokov, takže je možné, že ona bola jeho druhou manželkou. Žili v dome č. 34 a mali deti (o nich vieme): Jiří (1758), František (3.8.1766), Josef (1769, zom. malý) a Josef (12.2.1771).
Jiří (1758) sa 22.11.1778 oženil s Dorotou Špinkovou a v dome č. 44 mali deti: Josef (21.12.1779), Marie (1787) vyd. Machová. Ich dcéra Alžběta (1811) sa 9.2.1830 vydala za Václava Váchu (1798), svojho bratranca.
František (1766) sa 10.2.1784 oženil s Annou Novotnou. Žili v dome č. 7 a mali deti: Josef (18.9.1790), Jan (19.3.1795) a Václav (3.4.1798). František zomrel na otrhlinu ako 38 ročný a vdova Anna sa 10.1.1804 vydala za Jana Herčíka. Syn Josef (1790) sa 19.7.1814 oženil s Kateřinou Krejčíkovou z Býchor. Žili v dome č. 77 a mali dcéru Kateřinu (9.2.1817) vyd. Bourkovú. Manželka Kateřina zomrela 40 ročná 17.7.1828 a Josef sa o 4 mesiace oženil s Barborou Horáčkovou, s ktorou mal deti: Anna (23.12.1831) a Josef (4.10.1837). Kateřina (1817) sa 29.1.1839 vydala za Josefa Bourka a tu naša vetva predkov Váchovcov končí. Josef (1837) sa 27.11.1860 oženil s Annou Starou a mali deti: Josef (1.4.1871), Anna (26.9.1873) vyd. Fialová a František (26.11.1875).
Josef (1771) zostal v rodičovskom dome č. 34 a mal deti: Matěj (1795) a Alžběta (1800).