Pocta predkom


Chorvátsko

Chorvátsko bolo súčasťou uhorskej monarchie a tak bola možnosť, nie však častá, prísť sem z horného Uhorska a rozšíriť rodostrom o balkánskych predkov.