Pocta predkom


Zagreb

Tehliar Matej Cziegler pochádzal z Levoče. Tu sa narodil 12.2.1784. Okolo r. 1810 sa objavuje v Záhrebe a oženil sa s Annou Brankovičovou. V kostole Sv. Marije mali krst ich 2 deti: Cecília (17.5.1815) a Anton Juraj (27.1.1818).