Pocta predkom


Brankovič

Tu je chorvátska vetva predkov, ale zatiaľ je bádanie obtiažne.

Matej Cziegler nar. 12.2.1784 v Levoči bol tehliar. Dostal sa do Záhrebu a oženil sa s Annou Brankovičovou. Zatiaľ sa nepodarilo vypátrať, kde ten sobáš bol. V Záhrebe v kostole Sv. Mariji boli krstené ich dve deti - Cecília (17.5.1815) a Anton Juraj (27.1.1818). Dcéra Cecília potom žila v Levoči, používala meno Emília a 18.5.1839 sa vydala za Jána Oravca.