Pocta predkom


Cziegler, Ziegler

Predkovia z rodu Ziegler pochádzajú z Levoče. Priezvisko je nemeckým vyjadrením profesie - výrobca tehiel. Preto môžeme predpokladať, že v dávnej minulosti sa tomuto remeslu venoval predok. V našich končinách bolo priezvisko zapisované v rôznych formách - Cigler, Czigler ...
 
Najstarším známym predkom je Juraj (okolo 1745). Jeho otcom by mohol byť Matej s manželkou Annou, ktorí mali v Spišskom Podhradí deti: Matej (1.12.1758), Jozef, Anna, Eleonóra a Matej (20.8.1770).
Juraj (1745) sa oženil so Žofiou Petery zo Štósu (okr. Košice). Bola to evanjelicka rodina. Juraj bol čižmár. Juraj a Žofia mali v Levoči 6 detí: Žofia (25.12.1776), Jakub, Michal, Matej (12.2.1784), Zuzana a Rosina (20.4.1793).
Matej (1784) sa dal na cesty. V Záhrebe sa oženil s Annou Brankovičovou a mali 2 deti: Cecília (17.5.1815) vyd. Oravcová a Anton Juraj (27.1.1818). O Antonovi Juravi nemáme správy a tak asi táto vetva Cíglerovcov vymrela po meči.
Cecília (1815) sa 18.5.1839 vydala za Jána Oravca a tak tu priezvisko Cígler v línii našich predkov končí.