Pocta predkom


Lang

Priezvisko Lang mali predkovia v obci Štós (okres Košice-okolie). Preteká tu rieka Bodva. Obec kolonizovali Nemci a priezvisko Lang je tiež pamiatkou na príchodzích z nemecky hovoriacich krajín.
Dávnejšie to bola zmiešaná evanjelická a katolícka obec. Langovci boli evanjelici. Matrika narodených ukazuje, že na začiatku 18. st. tu žilo 5 rodín Langovcov:
Ján (Hanss) a Zuzana mali syna Jána (19.8.1698).
Šimon a Zuzana mali syna Šimona (21.10.1705).
Ján a Marína mali 7 detí: Zuzana (5.1.1704), Zuzana alebo Katarína (1709), Zuzana (2.8.1712), Ján (8.3.1715), Mária (14.7.1717), Thobias (13.6.1720) a Pavol (22.1.1725).
Ján a Zuzana mali 7 detí: Gašpar (4.1.1715), Jakub (21.1.1721), Ján, Zuzana, Michal, Mária a Rebeka (30.8.1736).
Bartolomej a Katarína mali 6 detí: Martin (7.11.1715), Michal (24.9.1717), Ján (23.5.1721), Mária (14.1.1723), Sebastián (25.10.1724) a Bartolomej (11.6.1726).
 
V súpise z r. 1715 je uvedený Langh Portll. Podľa súpisu o 5 rokov neskôr by sa malo jednať o Bartolomeja Langa (okolo 1690).
V súpise z r. 1720 je uvedený Bartel Langh.
Z našich predkov priamo poznáme len Dorotu (okolo 1715). Tá môže byť dcérou Jána a Zuzany nar. 10.1.1702. Problémom je, že v zápise v matrike narodených nezapísali priezvisko otca. Dorota sa vydala za Juraja Peteryho a mali 4 deti.
 
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Levoči uvedení Jakub, Andreas a Martin Langovci. V levočských ev. matrikách je veľa záznamov o Langovcoch.
 
* * *
 
Zápisy v evanjelickej matrike sobášených:
28.1.1883 sa sobášili Ondrej Lang (1855), 28 ročný syn Matúša Langa a Alžbety Gőbelovej z domu č. 9 a Žofie Maurerovej (1864), 19 ročnej z domu č. 1.
17.4.1889 sa sobášili nožiar Tobiáš Lang (1865), 24 r. syn Gottlieba Langa a Márie Hunyady z domu č. 75 a Antónie Szojkovej (1869), 20 ročnej z domu č. 81.
 
Zápisy v evanjelickej matrike zomretých:
1.1.1789 zomrel Jakub Langh, 70 ročný. Pravdepodobne syn Jána a Zuzany nar. 21.1.1721.
12.6.1789 zomrel chlapec, nemanželský syn Doroty, dcéry Tobiáša Langa. Otcom chlapca bol Martin Zigler.
31.3.1790 zomrela Mária, 65 ročná vdova po Jakubovi Langovi.
 
* * *
 
Langovci žili v obci i v 1. pol. 20. st. Avšak 2. sv. vojna ničila všetko. Medzi padlými z obce boli 3 Langovci, každý v inom vojsku:
- bratia Gejza (vojak slovenskej armády) a Andreas (partizán)
- Ludwig (vojak SS).