Pocta predkom


Lang

Priezvisko Lang mali predkovia v obci Štós.
V súpise z r. 1715 je uvedený Langh Portll. Podľa súpisu o 5 rokov neskôr by sa malo jednať o Bartoloneja Langa (okolo 1690).
V súpise z r. 1720 je uvedený Bartel Langh.
Priamo poznáme len Dorotu (okolo 1715). Tá je s veľkou pravdepodobnosťou dcérou Bartoloneja. Dorota sa vydala za Juraja Peteryho a mali 4 deti.