Pocta predkom


Kysuce

Kysuce sú región na SZ Slovenska. Zväčš lesnatý kraj ponúkal menej príležitostí pre život ľudí a tak jeho osýdľovanie bolo pomalšie. 

Urbár z r. 1767 zobrazuje hospodárske pomery v Krásne nad Kysucou

O Kysuciach a Krásne píše PhDr. Marián Liščák.