Pocta predkom


Gemer

Na Gemeri máme predkov z obsí Ratková, Kameňany a Kyjatice.
Predkovia Gallayovci dlhodobo žili v Ratkovej.
V Kameňanoch žili Beňovci.
Kyjatice boli dočasným pôsobiskom Hurrayovcov.

Pohľad na Ratkovú ukazujú videá https://www.youtube.com/watch?v=s9_P1VoaaaM  a starší pohľad ponúka https://www.youtube.com/watch?v=fAeySXW5tIM
Pohľad na Kyjatice ukazuje videá (obec súvisí s Jánom Hurrayom, ktorý pochádzal z Novohradu):
- výborný komentovaný dokument o obci https://www.youtube.com/watch?v=f_3yoLt2f4c
- vzácny kostol je možné vidieť od min. 1:20 https://www.youtube.com/watch?v=LCf6it9HcWk
 
O Ratkovej neúnavne píše pán Vojtech Bradovka na web stránke Ratková - rodný môj kraj....
Uvádza tu spomienky rodákov, napr. MUDr. Miroslava Ďurindu a Ondreja Mikloda
Vojtech Bradovka zostavil brožúrku ĽUDOVÝ HUMOR Z RATKOVEJ.