Pocta predkom


Beňo

Náš rod Beňo pochádza z obce Kameňany (okr. Revúca). Beňovci žili aj v blízkych obciach - Kyjatice, Drienčany a Revúcka Lehota. V okrese Revúca aj v obciach - Ratkovské Bystré, Muráň, Jelšava a Jelšavská Teplica.
Základ priezviska je odvodený od krstného mena Benjamín.
 
V súpise poddaných v r. 1715 Beňo nie je zapísaný.
V urbári v r. 1767 sú zapísaní 2 Beňovci - Andrej (r.č. 25) a Ján (r.č. 99).
 
Andrej (okolo 1770, zatiaľ nevieme, kto sú jeho rodičia) sa oženil so Žofiou Lukaškovou a mali deti: Mária (24.2.1797), Zuzana (3.7.1800) a Ján (4.10.1811).
Ján (1811) sa oženil so Žofiou Djenovou a mali len jedno dieťa - dcéru Žofiu (15.6.1832), ktorá sa vydala za Andreja Gallaya do Ratkovej.
 
V súpise v r. 1828 je zapísaná vdova po Jánovi Beňovi.
 
* * *
 
V pol. 19. st. žili Beňovci v dome č. 17. Richtármi obce boli Ján a Matej z vetvy Štefko.
 
Richtár Matej Beňo má hrob na cintoríne.
Matis Beňo prispel do zbierky na revúcke gymnázium v r. 1870.