Pocta predkom


Beňo

Náš rod Beňo by mal pochádzať z obce Kameňany (okr. Revúca). Beňovci žili aj v blízkych obciach - Kyjatice, Drienčany a Revúcka Lehota.
 
15.6.1832 sa Kameňanoch narodila Žofia, jej rodičmi boli Ján Beňo a Žofia Dien.
Žofia a vydala za Andreja Gallaya do Ratkovej.
 
* * *
 
Richtár Matej Beňo má hrob na cintoríne.
Matis Beňo prispel do zbierky na revúcke gymnázium v r. 1870.