Pocta predkom


Vajda

Náš rod Vajda má korene v gemerskej obci Ratková. Pôvod slova je v označení vodcu kočovných Cigánov. Možno tu máme cigánskych predkov. Títo naši ale neboli kočovníkmi.
 
Vieme málo. Žofia (okolo 1675) bola manželkou Martina Gallaya. Jej priezvisko je uvedené pri narodení syna Martina (30.8.1716) v podobe Wagdak, teda Vajdak. Takáto forma priezviska tu však inde nie je zapísaná, uvádzaní sú výlučne Vajdovci. Žofiou priezvisko Vajda v línii našich predkov začína i končí.
 
V súpise z r. 1715 sú uvedení Martin a Matej, priezvisko je zapísané v podobe Vaida. Môže sa jednať o bratov Žoffie.
V súpise z r. 1720 je uvedený len želiar Matej.
 
V evidencii cirkevných poplatníkov dane (decima - dežma ) v roku 1742 je Vajda, ktorý platil cirkevný desiatok za 5 dielov poľnohospodárskej pôdy.