Pocta predkom


Faško

Priezvisko Faško sa viaže k strednému Slovensku. Naši predkovia žili v obci Ratková. Spôsob zápisu priezviska bol Fasko, Fassko, Fatsko, Faschko, Fasco, Fačko.
 
V súpise poddaných z r. 1715 nie je Faško uvedený.
V urbári z r. 1767 sú zapísaní Ján a Daniel. Ján bol poddaným Ignáca Koháryho, ale mal právo slobodného sťahovania (Libera Migrationis). Daniel bol poddaným Mikuláša Szatmáryho a tiež mal právo slobodného sťahovania.
 
V 1. pol. 18. st. v Ratkovej žil Pavol Faško s manželkou Katarínou.
V 2. pol. 18. st. v obci žili manželské páry: Ján a Zuzana, Daniel a Anna, Juraj a Anna.
 
Juraj (okolo 1750) sa 24.6.1770 oženil s Annou Dobišovou mali deti: Barbora (7.1.1772), Mária (3.7.1776) vyd. Klincková, Zuzana (4.12.1779), Samuel (26.3.1785) a Júlia (marec 1788). 
Mária (1776) sa 22.11.1791 vydala za Jána Klincka, žili v Ratkovej a mali 5 detí. Tu však už priezvisko Faško nepokračovalo.
 
 
Faško v ďalších obciach:
 
Tisovec
Tu žil Kristián, ktorý finančne podporil gymnázium v Revúcej v r. 1870 darom jedného zlatého (Správa, str. 19). 
 
Čerenčany
Juraj Faško z tisovského rektorátu. Do Čerenčian za farára bol povolaný v r. 1669, zákony podpisal 18.2.1670 a úrad zastával do r. 1678.
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku okolo 300 ľudí s priezviskom Faško, najviac v Brezne a okolí