Pocta predkom


Poľana

Predkovia žili vo Zvolenskej Slatine.
 
Prezeranie matrík je možné tu.