Pocta predkom


Referencie

Videá o skúmaní v archívoch

Českí odborníci o archívoch v digitálnom prostredí TU Kurzy čítania písma v matrikách TU a TU  

—————

Uhorsko a Slovensko

Slovenské archívy sú plné vzácneho materiálu, ale digitalizácia ich zďaleka obchádza. A tak situáciu zachraňujú maďarskí archivári a iní snaživci. Príspevky o rodoch v časopise Turul. Šľachtické rody v práci Nagy Iván: Magyarország családai. Šľachtické rody v práci Kempelen Béla: Magyar nemes...

—————

Linky na rôzne digitalizované zdroje

Linky na matriky archívov v ČR, SR, Viedni: https://www.badame.cz/kategorie/16-digitalizovane-matriky   Ako pátrať v matrikách na webe MZA v Brne, to ukazuje video., kde návod začína na čase 16:07.   Vyhľadávanie matričných záznamov v ČR - nepokrýva všetko, ale človek môže mať šťastie a...

—————

Mapy

SR: Staré uhorské mapy: Vojenské mapovania - prvé (1763-1787), druhé (1806-1869), tretie (1869-1887) a iné. Národný geoportál - je tu možnosť vyberať historické obdobie pre zobrazenú mapu.   ČR: Archívne mapy https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html Kvalitné mapy má Stabilní...

—————

Pôvod mien a priezvisk

Mená sú s nami stále. Kedysi dávno mal výber mena určitú logiku. Pri výbere kresťanského krstného mena sa v počiatočnom období - pravdepodobne minimálne do konca XIII. storočia vychádzalo predovšetkým z jeho významu. Jakub - druhorodený, Tomáš - dvojča, Ján - daný Bohom, Peter - skala, Štefan -...

—————

1. svetová vojna

Záznamy o padlých v 1. svetovej vojne   Zoznamy padlých sú na stránke Landesbibliothek Oberösterreich. Do políčka hľadania (suchen, search) zadať hľadné priezvisko. Priezvisko môže byť zapísané v inej podobe, ako je to ustálené v súčasnosti, napr. Čička je zapísaný ako Csicska. Ak sú...

—————

Hľadanie v Rakúsku

Matriky Viedne: https://data.matricula-online.eu/en/oesterreich/wien/ Rady, ako sa dopátrať k správnemu výsledku pri hľadaní vo viedenských matrikách. Databanka GenTeam má okrem Rakúska aj všeličo z Čiech, Moravy a...

—————

Grunty na Morave

Pozemkové knihy sa nachádzajú v archívoch, ale postupne sa všeličo dostáva na internet. Veľmi užitočné je najskôr hľadať na https://www.genteam.eu , kde v ponuke za Českú republiku sa vyberie Lahnenregister Moravia - tu je menný register k Lánovým rejstříkom 1669 - 1679. Potom sa zadá priezvisko a...

—————

Genealogické slovníky a písmo

Rodopisný slovník https://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/latinsky-slovnik Tento slovník preloží latinské povolania do slovenčiny https://www.genedict.net/sk/vysledky-vyhladavania/?search= Ako čítať...

—————

Aký to bol deň v týždni?

Konala sa svadba v nedeľu? V minulosti zväčša nie. Prezradia to programy, ktoré po zadaní dátumu napíšu o aký deň v týždni sa vtedy jednalo. Určenie dňa v týždni: https://www.timeadate.eu/pages/sk/day-of-week-sk.html   Určenie dňa v týždni po...

—————