Pocta predkom


Referencie

Linky na rôzne digitalizované zdroje

https://www.badame.cz/kategorie/16-digitalizovane-matriky    

—————

Mapy

SR: Staré uhorské mapy: Vojenské mapovania - prvé (1763-1787), druhé (1806-1869), tretie (1869-1887) a iné. Národný geoportál - je tu možnosť vyberať historické obdobie pre zobrazenú mapu.   ČR: Archívne mapy https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html Kvalitné mapy má Stabilní...

—————

Pôvod mien a priezvisk

Mená sú s nami stále. Kedysi dávno mal výber mena určitú logiku. Pri výbere kresťanského krstného mena sa v počiatočnom období - pravdepodobne minimálne do konca XIII. storočia vychádzalo predovšetkým z jeho významu. Jakub - druhorodený, Tomáš - dvojča, Ján - daný Bohom, Peter - skala, Štefan -...

—————

1. svetová vojna

Záznamy o padlých v 1. svetovej vojne   Zoznamy padlých sú na stránke Landesbibliothek Oberösterreich. Do políčka hľadania (suchen, search) zadať hľadné priezvisko. Priezvisko môže byť zapísané v inej podobe, ako je to ustálené v súčasnosti, napr. Čička je zapísaný ako Csicska. Ak sú...

—————

Hľadanie v Rakúsku

Databanka GenTeam má okrem Rakúska aj všeličo z Čiech, Moravy a Slovenska https://www.genteam.eu/index.php?option=com_gesamt&view=all&Itemid=28&lang=en   Je to rakúsky dobrovoľnícky projekt, ktorý pomáha pri rodopisnom bádaní v Rakúsku, ale presahuje aj do okolitých krajín.

—————

Grunty v ČR - MZA Brno

Samozrejme, pozemkové knihy sa nachádzajú v archívoch, ale postupne sa všeličo dostáva na internet.   MZA Brno V inventári D1 Lánové rejstříky 1669 - 1679 sa nachádza zoznam obcí a pri každej obci je možné kliknúť a zobrazí sa pozemková kniha a zoznamy vtedajších vlastníkov...

—————

Genealogické slovníky

Rodopisný slovník https://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/latinsky-slovnik Tento slovník preloží latinské povolania do slovenčiny https://www.genedict.net/sk/vysledky-vyhladavania/?search=      

—————

Aký to bol deň v týždni?

Konala sa svadba v nedeľu? V minulosti zväčša nie. Prezradia to programy, ktoré po zadaní dátumu napíšu o aký deň v týždni sa vtedy jednalo. Určenie dňa v týždni: https://www.timeadate.eu/pages/sk/day-of-week-sk.html   Určenie dňa v týždni po...

—————

Panstvo Brtnice

Jedno z panstiev na Vysočine malo sídlo v Brtnici. Do tohto panstva patrila väčšina obcí v ktorých žili naši predkovia na Vysočine. Históriu Brtnice a panstva výborne spracoval Ježek Brtnický na https://jezekbrtnicky.sweb.cz/obsah.htm . Niečo je zverejnené aj...

—————

Publikácie s rodopisnou témou

  Časopis SGHS - https://www.sghs.sk/pdf/GHH_1_2_2014.pdf , a treba sa tam dopátrať aj po ďalších číslach Knihy SGGS - https://www.sghs.sk/slo/slovak.htm a kliknúť hore v menu na - Knihy. kniha BLAŽEJ KÁLNICKÝ zvaný VALOVIČ obsahuje veľa inšpirácie ako to robiť a kde hľadať...

—————