Pocta predkom


Uhorsko a Slovensko

Slovenské archívy sú plné vzácneho materiálu, ale digitalizácia ich zďaleka obchádza. A tak situáciu zachraňujú maďarskí archivári a iní snaživci.

Príspevky o rodoch v časopise Turul.

Šľachtické rody v práci Nagy Iván: Magyarország családai.

Šľachtické rody v práci Kempelen Béla: Magyar nemes csaladok.

Tu je všeličo dostupné https://adatbazisokonline.hu/ , napríklad:

uhorský súpis 1715 https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec
 
súpis 1720 https://193.224.149.8/adatbazisokol/sk/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras , vybrať stolicu, potom jej časť, potom obec, objaví sa textový súpis poddaných a keď sa klikne na meno poddaného, tak sa otvorí strana pôvodného dokumentu.
 
lepšie sa urbáre z r. 1767 zobrazujú na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ a vpravo v ponuke - Contents - vybrať župu, v ktorej sa nachádza hľadaná obec.


Viac tu: https://korene.webnode.sk/products/referencie-2/
uhorský súpis 1715 https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec
 
súpis 1720 https://193.224.149.8/adatbazisokol/sk/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras , vybrať stolicu, potom jej časť, potom obec, objaví sa textový súpis poddaných a keď sa klikne na meno poddaného, tak sa otvorí strana pôvodného dokumentu.
 
lepšie sa urbáre z r. 1767 zobrazujú na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ a vpravo v ponuke - Contents - vybrať župu, v ktorej sa nachádza hľadaná obec.


Viac tu: https://korene.webnode.sk/products/referencie-2/
uhorský súpis 1715 https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec
 
súpis 1720 https://193.224.149.8/adatbazisokol/sk/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras , vybrať stolicu, potom jej časť, potom obec, objaví sa textový súpis poddaných a keď sa klikne na meno poddaného, tak sa otvorí strana pôvodného dokumentu.
 
lepšie sa urbáre z r. 1767 zobrazujú na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ a vpravo v ponuke - Contents - vybrať župu, v ktorej sa nachádza hľadaná obec.


Viac tu: https://korene.webnode.sk/products/referencie-2/vvvv
uhorský súpis 1715 https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec
 
súpis 1720 https://193.224.149.8/adatbazisokol/sk/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras , vybrať stolicu, potom jej časť, potom obec, objaví sa textový súpis poddaných a keď sa klikne na meno poddaného, tak sa otvorí strana pôvodného dokumentu.
 
lepšie sa urbáre z r. 1767 zobrazujú na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ a vpravo v ponuke - Contents - vybrať župu, v ktorej sa nachádza hľadaná obec.


Viac tu: https://korene.webnode.sk/products/referencie-2/

Uhorský súpis 1715 - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec
opis súpisu 1715 - súpisy sú na (treba vybrať stolicu a obec) https://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras
 
Súpis 1720 - vybrať stolicu, potom jej časť, potom obec, objaví sa textový súpis poddaných a keď sa klikne na meno poddaného, tak sa otvorí strana pôvodného dokumentu.
 
Urbár 1767 - opis ja na https://www.geni.sk/tereziansky-urbar/ , lepšie sa urbáre z r. 1767 zobrazujú na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ a vpravo v ponuke - Contents - vybrať župu, v ktorej sa nachádza hľadaná obec.