Pocta predkom


Mapy

SR:

Staré uhorské mapy:

Vojenské mapovania - prvé (1763-1787), druhé (1806-1869), tretie (1869-1887) a iné.

Národný geoportál - je tu možnosť vyberať historické obdobie pre zobrazenú mapu.

 

ČR:

Archívne mapy https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html

Kvalitné mapy má Stabilní katastr

Morava - Staré mapy obcí a ich chotárov sú v: Stabilní katastr - indikační skici.
Kvalitná mapa Vysočiny z 1. vojenského mapovania 1763-1787:

First Military Survey (1763-1787) https://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=1726478.3805630084%2C6310148.991854565%2C1732536.0150546085%2C6313559.994241791