Pocta predkom


Poďakovanie za spoluprácu

Vďaka

Bez týchto ľudí by môj rodopis bol značne ochudobnený. Vďaka spolupráci som spoznal zaujímavých ľudí a mohol som sa dozvedieť oveľa viaco predkoch. Vďaka patrí všetkým inštitúciám, ktoré uchovávajú a sprístupňujú staré listiny.

Dobrých ľudí uvádzam podľa abecedy:

  

Buďa Bohuslav

Buďa Mojmír

Butková Štefánia

Caletka Josef

Čička Ján

Čička Štefan

Dubovský Ján

Ďuriník Ján

Fišmistrová Věra

Hanulík Pavel

Hanulíková Anna

Hanušíková Jarmila

Hapala Jan

Haška Ivo

Hrabovský Štefan

Hurrayová Helena

Chudá Kamila

Jemelka Karel

Just Mirek

Kerešová Michaela

Klapčík Anton

Korim Peter

Kovářová Helena

Koštek Ján

Košteková Zuzana

Krajčiová Jana

Kredatusová Alena

Kužel František

Ladra Josef

Lesáková Liduše

Lišková Libuše

Mačuha Maroš

Marčulincová Jozefína

Martinický Miroslav

Mináriková

Müller Marek

Obrdlík Vladimír

Oumara Josef

Panáková Viera

Petrík Boris

Podoláková Ľubica

Řoutil Václav

Složil Václav

Směták Jaroslav

Stodola Tomáš

Šimeček Peter

Turcsányi Béla

Turcsány Juraj

Valena Petr

Váňová Margaréta

Velc Milan

Vichta Jiří

Vilčeková Pavlína

Vlastník Josef

Vlastníková Lenka

Vokoun František

Vokoun Jaroslav

Vokounová Júlia

Vokounová Marta

Vysloužilová Dagmar

Zdráhal Milan

Zmeškal Josef