Pocta predkom


Referencie

Publikácie s rodopisnou témou

  Časopis SGHS - https://www.sghs.sk/pdf/GHH_1_2_2014.pdf , a treba sa tam dopátrať aj po ďalších číslach Knihy SGGS - https://www.sghs.sk/slo/slovak.htm a kliknúť hore v menu na - Knihy. kniha BLAŽEJ KÁLNICKÝ zvaný VALOVIČ obsahuje veľa inšpirácie ako to robiť a kde hľadať...

—————

Linky na rôzne rodopisné témy v ČR

Tu ľudia hľadajú priezviská https://www.rodclan.cz/ Otázky a odpovedie pri problémovom hľadaní v matrikách a možnosť hľadať nejaký výraz https://genealogie.taby.cz/ Archívy v ČR https://archivnictvi.euweb.cz/archivy.html Archívy na mape https://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/ Prehľad o...

—————

Slovensko - základné informácie k matrikám, obciam a archívnym fondom

Mnohé zdroje informácií, dostupné na internete, sú uvedené na https://www.rodokmen.com/?include=pomocnik&nazov=odkazy Veľa otázok zodpovie pomocník na https://www.rodokmen.com/index.php?include=pomocnik Linky pre SR i ČR https://www.brindza-genealogy.wbl.sk/Zaujimave-linky.html Súpis...

—————

Knihy a zborníky s historickými článkami pre oblasť okolo Přerova

Na internete existuje množstvo digitalizovaných článkov a publikácií. Pre tú časť Moravy, kde je Přerov môžeme na internete nájsť výborné materiály: Hranice na Moravě a okolité obce sú spracované v knihách a zborníkoch na webe Hranická historická...

—————

Výskyt priezviska v ČR a SR v súčasnosti

Výskyt priezviska v ČR v súčasnosti zisíme na https://www.kdejsme.cz/ Výskyt priezviska v SR v súčasnosti zisíme na https://slovniky.korpus.sk/?d=priezviska Slovenská databáza sa vzťahuje k roku 1998.   Vysvetlenie pôvodu priezviska: https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=5593  

—————

Matriky z územia Slovenska

Matriky vznikali na farách. V r. 1950 boli staršie matriky uložené do archívov a tam bolo umožnené ich štúdium. Mormoni z USA matriky prefotili, digitalizovali a tak môžeme vo väčšine matrík bádať v pohodlí svojich domovov. Základ pre hľadanie v slovenských matrikách je...

—————

Urbáre a súpisy v SR

Výborné zdroje sú aj: https://www.geni.sk/supisy-urbare-a-scitania-obyvatelstva-ako-genealogicke-zdroje/   uhorský súpis 1715 https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec opis súpisu...

—————