Pocta predkom


Matriky z územia Slovenska

Matriky vznikali na farách. V r. 1950 boli staršie matriky uložené do archívov a tam bolo umožnené ich štúdium. Mormoni z USA matriky prefotili, digitalizovali a tak môžeme vo väčšine matrík bádať v pohodlí svojich domovov.

Základ pre hľadanie v slovenských matrikách je tu https://familysearch.org/search/collection/1554443
dajú sa zadávať znaky pre meno a priezvisko narodeného dobré je kliknúť položku Any - zadať názov obce, kde bola príslušná fara a zadať obdobie, v ktorom má hľadať - ak to človek nevie, tak začne hľadanie bez obmedzení, ale hrozí, že sa zobrazí veľa záznamov
 
Ďalšie dobré pole je Parents - stačí zadať prvé písmená mena a priezviska (za nimi hneď dať hviezdičku ako symbol, že nám je jedno, aké znaky nasledujú) otca a matky. To sa týka matrík narodených. Matriky sobášených a zomretých treba pracne prezerať tu 
vyberiete cirkev, potom okres a potom faru a potom z ponuky matrík
zobrazené obrázky matrík sa dajú sťahovať cez pole Download (musí byť zobrazená strana matriky)

Pred osobnou návštvou niektorého slovenského archívu je dobré vedieť toto https://www.rodokmen.com/?include=pomocnik&nazov=statne-archivy