Pocta predkom


Knihy a zborníky s historickými článkami pre oblasť okolo Přerova

Na internete existuje množstvo digitalizovaných článkov a publikácií.

Pre tú časť Moravy, kde je Přerov môžeme na internete nájsť výborné materiály:

Hranice na Moravě a okolité obce sú spracované v knihách a zborníkoch na webe Hranická historická knihovna https://www.historie.hranet.cz/

Vvlastivědné periodikum Záhorská kronika z r. 1891 - 1950 prináša veľa príspevkov spojených s regiónom okolo Hranic https://www.historie.hranet.cz/zk.htm

Materiál k Přerovu a okoliu nájdeme na https://www.rosmus.cz/dokumenty.php